DL Invest Group dzięki rozbudowanym kompetencjom, znajomości lokalnych rynków oraz doświadczeniu popartym dokładnymi analizami, w oparciu o wewnętrzne struktury firmy, opracowuje strategie rekomercjalizacji oraz repozycjonowania projektów poprzez nadanie im nowych funkcjonalności dopasowanych do identyfikowanego popytu oraz oczekiwań klientów. Przykładem powyższych kompetencji jest przeprowadzona z sukcesem restrukturyzacja projektu handlowego Plaza Zgorzelec* (*po zmianie DL City) o powierzchni użytkowej około 25.000 mkw. który został nabyty z restrukturyzacji bankowej z poziomem najmu nieprzekraczającym 50%. Atrakcyjność przeprowadzonej restrukturyzacji oraz dodanej wartości wytworzonej przez DL Invest Group, zostały potwierdzone poprzez sprzedaż aktywa do funduszu z rentownością na poziomie ROE (rentowność kapitału własnego) przekraczającego 253 procent przy całkowitym zwrocie z inwestycji 63 procent.

?Projekt Plaza Zgorzelec zakupiliśmy w styczniu 2020 r. w ramach restrukturyzacji aktywów banku, w przeddzień wybuchu pandemii będącej najtrudniejszym okresem w historii dla sektora galerii handlowych. Przeprowadziliśmy akwizycję obiektu uzyskując dyskonto na wartości w związku z bardzo trudną sytuacją projektu. Rozpoczęliśmy prace od stanu komercjalizacji nie przekraczającego na stałych umowach poziomu 50 procent. W ciągu 18 miesięcy, do lipca bieżącego roku, ogromnym nakładem pracy, przeprowadziliśmy kompleksowy remont obiektu nadając mu nowe życie. Zmieniliśmy funkcje oraz stworzyliśmy nowy tenant-mix, odpowiadający potrzebom mieszkańców, wykorzystujący istniejący potencjał regionu. Obok marek takich jak Multikino, Sinsay czy też H&M rozwinęliśmy strefę usług oraz gastronomii. Stworzyliśmy nowy food court oraz strefy przeznaczone dla rodzin z dziećmi. W ten sposób na rynku pojawił się nowy koncept: DL City, zupełnie nowa galeria ? nowoczesna, na europejskim poziomie, w stu procentach wynajęta zarówno przez lokalne, jak i międzynarodowe marki? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. ?Transakcję uważamy przede wszystkim za potwierdzenie naszych kompetencji w dziedzinie restrukturyzacji nabywanych trudnych obiektów komercyjnych co ma duże znaczenie dla naszej strategii rozwoju. Z dumą możemy wpisać w portfolio kolejny projekt, który przeszedł z sukcesem restrukturyzację? – podkreśla Dominik Leszczyński.

DL Invest Group cały proces budowy wartości nieruchomości opiera na wewnętrznych działach firmy: poczynając od działu analiz i komercjalizacji poprzez dział projektowy, budowlany oraz zarządzania. Również za przygotowanie do transakcji i sprzedaż obiektu DL City odpowiadały wewnętrzne struktury firmy.

?Słuszność przyjętych założeń potwierdzona została efektami w postaci osiągnięcia pełnego wynajmu nieruchomości, a tym samym wygenerowania znaczącego wzrostu dochodu operacyjnego oraz wartości projektu nie tylko z perspektywy Naszej firmy. Poprzez stworzenie wyjątkowej przestrzeni do rozwoju biznesu wypracowaliśmy wartość dodaną dla najemców oraz lokalnych społeczności? ? podkreśla Dominik Leszczyński. ?Transakcja sprzedaży projektu nie była oczywista, ponieważ strategia DL Invest Group zakłada realizacje nieruchomości, które następnie są długoterminowo zarządzane w ramach naszego portfolio. Wartość nieruchomości wchodzących obecnie w skład naszego portfela przekracza 1.5 miliarda złotych. Niemniej uznaliśmy, że sprzedaż tego projektu będzie potwierdzeniem dla instytucji finansowych naszych wysokich kompetencji oraz doświadczenia w szczególności mając na względzie efekt jaki osiągnęliśmy? ? podsumowuje Dominik Leszczyński.