MACQUARIE CAPITAL

Macquarie_Group_logo

Macquarie Capital Principal Finance udzielił DL Invest Group finansowania w wysokości
123,4 mln EUR typu senior secured. Trzyletni kredyt zostanie sfinansowany w pełni z bilansu Macquarie.

 

Zabezpieczeniem kredytu jest 10 nowoczesnych aktywów logistycznych w Polsce, obejmujących 193 000 m2 wybudowanych przez DL Invest Group w ciągu  ostatnich 5 lat, które są w pełni wynajęte wiodącym, międzynarodowym przedsiębiorstwom.

Macquarie jest globalną grupą świadczącą usługi finansowe, działającą na 33 rynkach w zakresie zarządzania aktywami, bankowości detalicznej i biznesowej, zarządzania majątkiem, leasingu i finansowania aktywów, dostępu do rynku, handlu towarami, rozwoju odnawialnych źródeł energii, specjalistycznego doradztwa, pozyskiwania kapitału i inwestycji. Różnorodność działań firmy, w połączeniu z silną pozycją kapitałową i solidnymi ramami zarządzania ryzykiem, przyczyniło się do ich 53-letniej nieprzerwanej rentowności.

Ta transakcja pokazuje siłę bilansu Macquarie i naszą zdolność do znalezienia rozwiązań kapitałowych zakotwiczonych w silnym portfelu zarządzanym przez doskonały zespół w DL Invest Group, niezależnie od wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Cieszymy się, że możemy wspierać ciągły rozwój DL Invest Group i wierzymy, że jest to pierwsza transakcja owocnej współpracy w nadchodzących latach.

Alexi Antolovich

Global Co-Head Real Estate, Macquarie Capital Principal Finance