Najem zwrotny

Finansowanie działalności przedsiębiorstw w dobie rynkowych zawirowań,
rosnących kosztów kapitału dłużnego i wyśrubowanych wymagań instytucji finansowych

NAJEM ZWROTNY

Sale & leaseback

 
 

Przedsiębiorcy, którzy szukają kapitału w celach inwestycyjnych lub do sfinansowania działalności operacyjnej, a posiadają nieruchomości, mogą skorzystać z usługi tak zwanego „najmu zwrotnego” (Sale & Leaseback).
W przypadku tej formy finansowania działalności pozyskiwaniem kapitału zajmuje się DL Invest Group, a przedsiębiorca otrzymuje niezbędny do realizacji jego celów kapitał.

Najem zwrotny

Co więcej:

  • przedsiębiorca pozostaje użytkownikiem nieruchomości, z której korzysta na zasadzie długoterminowego wynajmu na atrakcyjnych, ustalanych indywidualnie warunkach.
W ten sposób firma uwalnia zamrożony kapitał i powierza nieruchomość w zarządzanie profesjonalnemu podmiotowi, który dba zarówno o niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości, jak i inwestuje w zachowanie lub podniesienie jej standardu. Firma płaci jedynie czynsz za wynajem, który stanowi koszt prowadzenia działalności i jednocześnie pozbywa się takich obciążeń, jak podatek od nieruchomości i koszty jej ubezpieczenia czy też koszty technicznych przeglądów.
Najem zwrotny

Przedmiot najmu


Przedmiotem najmu zwrotnego mogą być nieruchomości komercyjne między innymi:

  • biurowce,
  • magazyny,
  • zakłady produkcyjne,
  • hotele pracownicze.

Co istotne: nieruchomość kupowana jest po cenach rynkowych. Dzięki tej formie transakcji następuje uwolnienie zamrożonych środków, które mogą być przeznaczone przez firmę na inne inwestycje lub działalność operacyjną.

Materiały prasowe:

Finansowanie działalności przedsiębiorstw w dobie rynkowych zawirowań, rosnących kosztów kapitału dłużnego i wyśrubowanych wymagań instytucji finansowych