ROZWIJAJ SKRZYDŁA W DL INVEST GROUP

Każda organizacja jest tak dobra, jak pracujący dla niej ludzie. Dlatego szczególną wagę przykładamy do rekrutacji najlepszych pracowników, dla których staramy się tworzyć bardzo dobre środowisko pracy.

Może to właśnie na Ciebie czekamy

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, czy też aplikujesz na stanowisko dyrektorskie, chcemy, abyś mógł rozwijać się wraz z naszą firmą.

Możesz liczyć na indywidualną ścieżkę rozwoju kariery, która zostanie uzgodniona z Twoim przełożonym i która uwzględniać będzie Twoje zawodowe zainteresowania oraz dalszy rozwój naszej organizacji.

Jeżeli masz doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie realizacji projektów / budowy, wynajmu lub zarządzania bądź interesujesz się nieruchomościami i kształcisz się w tym obszarze, przedstaw nam siebie. Czekamy na Twoje CV pod adresem*:

 

Kariera

Obecnie poszukujemy:

Analityk Finansowy

Kluczowe obowiązki 

 • praca pod nadzorem i wsparcie Dyrektora Finansowego i Głównej Księgowej w zakresie kontrolingu finansowego,
 • udział w procesie zarządczego raportowania miesięcznego: weryfikacja danych finansowych, kontrola wykonania budżetu sprzedażowego i kosztowego, przygotowywanie raportów dla wybranych jednostek z grupy kapitałowej,
 • przygotowywanie cyklicznych raportów: bankowych, sprzedażowych oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • udział w procesie zamknięcia miesiąca
 • udział w przygotowywaniu prognoz finansowych realizowanych i planowanych projektów
 • zainteresowanie rynkami kapitałowymi.
 •  

Profil idealnego kandydata na stanowisko młodszego specjalisty ds. kontrolingu

 • 3 -letnie doświadczenie w pracy w audycie spółek,
 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (preferowany kierunek: finanse / bankowość / kontroling),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomość sprawozdań finansowych i zasad rachunkowości,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, porównywania danych liczbowych i wyciągania wniosków,
 • doświadczenie w controllingu nie jest niezbędne, choć mile widziane.
 • doświadczenie w branży budowlanej nie jest niezbędne, choć mile widziane

 

Mile widziane

 • doświadczenie w tradingu
 • znajomość Python albo innego języka programowania.

 

Dlaczego warto pracować
w DL INVEST GROUP PM S.A.

 • oferujemy pracę z perspektywami rozwoju kariery w grupie kapitałowej o stabilnej i ugruntowanej pozycji finansowej, określonej misji oraz strategii dalszego rozwoju i ekspansji,
 • proponujemy benefity pozapłacowe,
 • zapewniamy współpracę z doświadczonymi ekspertami branży finansowej chętnie dzielącymi się wiedzą i doświadczeniem, w tym bezpośrednią współpracę z Dyrektorem Finansowym grupy kapitałowej,
 • dajemy możliwość współtworzenia działu kontrolingu, jego strategii i zasad operacyjnych,

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl
 

Doradca Klienta ds.
wynajmu powierzchni biurowo–usługowych

 

Zadania, które na ciebie czekają:

 • aktywna komercjalizacji obiektów handlowo–usługowych;
 • budowanie portfolio Najemców;
 • budowanie zainteresowania najmem nieruchomości;
 • przygotowywanie materiałów;
 • prowadzenie spotkań z Klientami;
 • prowadzenie rozmów i negocjacji warunków z Kontrahentami;
 • obsługa administracyjna umów.
 •  

Wymagania:

 • nastawienie na realizację swojej kariery zawodowej w zakresie rynku nieruchomości;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • nastawienie na realizację zlecanych zadań;
 • umiejętności interpersonalne;
 • prawo jazdy kat. B.
 

Oferujemy:

 • atrakcyjny system wynagradzania oparty zarówno na stałej podstawie, jak również prowizji w ramach umowy o współpracę;

 • dodatkowe benefity pozapłacowe (karta Multisport i opieka medyczna);

 • rozwój w zakresie wiedzy na temat branży oraz zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej, rynku nieruchomości;

 • długoletnią pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej i stabilnej kondycji finansowej.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl
 

Księgowa / Księgowy

 

Zadania, które na ciebie czekają:

 • księgowanie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • księgowanie i wyliczanie rezerw, rozliczenia międzyokresowych kosztów,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz raportów na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • współpraca z Kontrahentami i instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).
 •  

Wymagania:

 • najomość obsługi systemu SYMFONIA,
 • samodzielność, terminowość, rzetelność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, lojalność.
 •  

Mile widziane:

 • sprawna obsługa Excela.

 

Oferujemy:

 • dodatkowe benefity pozapłacowe

 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktury grupy

 • współpracę przy ciekawych projektach (handel, logistyka, biura)

 • stabilną i długoterminową współpracę, głównie na terenie Śląska przy realizacji projektów własnych Grupy

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl
 

Project Manager w Dziale Budowlanym

 

Zadania, które na ciebie czekają:

 • praca przy tworzeniu projektów inwestycyjnych od podstaw (z branży nieruchomości komercyjnych)

 • współudział w nadzorze nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy

 • udział w kontraktowaniu Podwykonawców, ich nadzór, prowadzenie narad

 • współpraca z biurami projektowymi, weryfikacja dokumentacji projektowej

 • koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, logistyki, odbiorów etapów robót i rozliczeń

 • odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych robót

 • dokonywanie odbioru prac

 • odpowiedzialność za dokumentację projektu

 • bieżące raportowanie o przebiegu prac

 • współpraca z urzędami, Najemcami i innymi instytucjami w zakresie projektu

 

Wymagania:

 • min. 4 -letnie doświadczenie w realizacji projektów budowalnych

 • praktyczna wiedza na temat nadzoru nad wykonawstwem różnych branż

 • wykształcenie budowalne

 • samodzielność, decyzyjność i efektywność w działaniu

 • umiejętności negocjacyjne w kontaktach handlowych

 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel), Auto CAD

 • wymagane: prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • dodatkowe benefity pozapłacowe

 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktury grupy

 • współpracę przy ciekawych projektach (handel, logistyka, biura)

 • stabilną i długoterminową współpracę, głównie na terenie Śląska przy realizacji projektów własnych Grupy

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl
 

Leasing Manager

Zadania, które na ciebie czekają:

 • poszukiwanie Najemców na nowo powstałe powierzchnie biurowe, handlowe, czy magazynowe;
 • analiza rynku pod względem zapotrzebowania na powierzchnie komercyjne;
 • przygotowywanie ofert, prezentacji dla potencjalnych Najemców;
 • prowadzenie rozmów i negocjacji warunków z Kontrahentami;
 • obsługa administracyjna umów;
 • ścisła współpraca z innymi Działami Firmy.

Wymagania:

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • nastawienie sprzedażowe na realizację określonych celów;
 • umiejętność komunikacji z innymi ludźmi;
 • ambicja niezbędna do realizacji wyznaczonych planów;
 • mile widziane doświadczenie w najmie nieruchomości;
 • umiejętność prowadzenia rozmów w języku angielskim;
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • atrakcyjny system wynagradzania oparty zarówno na stałej podstawie, jak również prowizji w ramach umowy o współpracę;
 • dodatkowe benefity pozapłacowe (karta Multisport i opieka medyczna)
 • rozwój w zakresie wiedzy na temat branży oraz zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej;
 • długoletnią pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej i stabilnej kondycji finansowej.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl

Manager ds. Kontraktowania w Dziale Budowlanym

Zadania, które na ciebie czekają:

 • szacowanie kosztów przygotowywanych inwestycji,
 • przygotowywanie analiz i porównań pomiędzy kosztami planowanymi i rzeczywistymi dla każdej z inwestycji, 
 • przygotowywanie umów dla projektantów, wykonawców i podwykonawców według standardu Zleceniodawcy, 
 • weryfikacja przedmiarów,
 • poszukiwanie / akwizycja dostawców i podwykonawców na roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, ziemne, drogowe i instalacyjne,
 • poszukiwanie rozwiązań i materiałów zamiennych wpływających na optymalizację ceny wykonywanych robót,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, techniczne budowlane,
 • szybkość, samodzielność, decyzyjność i efektywność w działaniu,
 • umiejętności interpersonalne, negocjacyjne w kontaktach handlowych,
 • dobra znajomość programu Auto CAD,
 • wymagane: prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • dodatkowe bonusy pozapłacowe,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktury grupy kapitałowej przy inwestycjach na terenie województwa śląskiego,
 • zdobycia doświadczenia we współpracy z najwyżej klasy fachowcami,
 • możliwość awansu,
 • pracę w przyjaznej i partnerskiej atmosferze,
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia przy różnorodnych projektach komercyjnych (handel, logistyka, biura),
 • długoletnią pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

CV prosimy przesyłać na adres: hr@dlinvest.pl

* Prosimy o dopisanie w CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).