ROZWIJAJ SKRZYDŁA W DL INVEST GROUP

Każda organizacja jest tak dobra, jak pracujący dla niej ludzie. Dlatego szczególną wagę przykładamy do rekrutacji najlepszych pracowników, dla których staramy się tworzyć bardzo dobre środowisko pracy.

Może to właśnie na Ciebie czekamy

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę zawodową, czy też aplikujesz na stanowisko dyrektorskie, chcemy, abyś mógł rozwijać się wraz z naszą firmą.

Możesz liczyć na indywidualną ścieżkę rozwoju kariery, która zostanie uzgodniona z Twoim przełożonym i która uwzględniać będzie Twoje zawodowe zainteresowania oraz dalszy rozwój naszej organizacji.

Jeżeli masz doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych w zakresie realizacji projektów / budowy, wynajmu lub zarządzania bądź interesujesz się nieruchomościami i kształcisz się w tym obszarze, przedstaw nam siebie. Czekamy na Twoje CV pod adresem*:

TEL: +48 574 118 607

Kariera

Obecnie poszukujemy:

DYREKTOR OPERACYJNY

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie i koordynacja działalności Grupy, w tym reprezentacja w Zarządach wskazanych podmiotów.
 • Wprowadzanie rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności pracy poszczególnych Działów, jak również całości procesów.
 • Opracowywanie, wdrażanie i kontrola realizacji odpowiednich procedur.
 • Bezpośredni nadzór nad terminami i realizacją wyznaczonych zadań i projektów.
 • Zarządzanie procesami inwestycyjnymi niezbędnych do realizacji projektów pozyskanych przez Spółkę.
 • Opracowanie planów oraz harmonogramów związanych z realizowanym planami inwestycyjnymi.
 • Optymalizacja kosztów działalności oraz nadzorowanie procesów.
 • Rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zewnętrznymi (Najemcami, podwykonawcami, etc.)
 • Odpowiedzialność za wyniki finansowe firmy, w tym budżetowanie i kontrolę kosztów.
 • Analiza biznesowa podejmowanych przedsięwzięć biznesowych oraz zarządzanie ryzykiem.
 • Kreowanie standardów zarządzania Zespołami.
 • Raportowanie do Zarządu Spółki i ścisła współpraca z właścicielami Spółki

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na stanowiskach zarządczych w branży budowalnej.
 • Wykształcenie wyższe finansowe.
 • Praktyczna wiedza z zakresu finansów i zarządzania finansami.
 • Silne kompetencje lidera z umiejętnością budowania zespołów wysokiej wydajności.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i analityczne,
 • Dobra znajomość i umiejętność poruszania się w programie Excel.
 • Strategiczne myślenie połączone z umiejętnością operacyjnej realizacji celów.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Aplikuj: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1d09ad9527f24fd48a73b973e0139f1c

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI I OBSŁUGI KLIENTA

Twój zakres obowiązków

 • Pełna administracja projektu;
 • Realizacja planów sprzedażowych;
 • Współpraca z zespołem i dążenie do aktualnych celów firmy;
 • Aktywne pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych;
 • Prowadzenie spotkań z Klientami oraz przygotowywanie ofert;
 • Koordynacja prac nad nowymi lokalizacjami projektu w związku z ekspansją;
 • Utrzymywanie relacji z najemcami projektu celem zapewnienia obsługi na najwyższym poziomie.

Nasze wymagania

 • Umiejętność prowadzenia rozmów i nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi zarówno podczas spotkań, jak również w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych;
 • Zaangażowanie i nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów;
 • Samodzielność, elokwencja i wysoki poziom kultury osobistej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość obsługi pakietu Office, w szczególności programu Excel.

Aplikuj: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1d09ad9527f24fd48a73b973e0139f1c

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

ADWOKAT/ RADCA PRAWNY IN-HOUSE

 

Twój zakres obowiązków

 • Weryfikacja umów z każdego departamentu Spółki pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesu Spółki, w tym umów najmu, umów o roboty budowlane itd.;

 • Negocjacje umów z podmiotami zewnętrznymi;

 • Przygotowanie dokumentacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej;

 • Bieżąca obsługa prawna Spółki, opiniowanie i tworzenie pism oraz umów;

 • Reprezentowanie firmy w instytucjach zewnętrznych;

 • Prowadzenie skutecznych działań windykacyjnych, przygotowywanie pism procesowych;

 • Ustalanie strategii działania dla przyjętych spraw.

Nasze wymagania

 • Posiadasz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte jako prawnik in-house;

 • Jesteś wpisana/y na listę adwokatów bądź radców prawnych i posiadasz pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu;

 • Cechujesz się praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami komercyjnymi;

 • Jesteś bardzo samodzielna/y, terminowa/y, rzetelna/y, odpowiedzialna/y za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję;

 • Charakteryzujesz się umiejętnością pracy pod presją czasu.

 • Komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • Znajomość prawa bankowego z naciskiem na finansowanie inwestycji, znajomość standardu umów LMA.

Aplikuj:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fc3f1dc904564c488ea51907b539310e

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

 

PROJECT MANAGER BRANŻY INSTALACYJNEJ

Twój zakres obowiązków

 • Kontrola dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie branży instalacyjnej przygotowywanych inwestycji pod kątem ekonomiczności przyjętych rozwiązań i zgodności z zapisami umów najmu oraz standardu DL Invest Group;
 • Kontrola prowadzonych realizacji pod kątem zgodności wykonywanych robót branży instalacyjnej z zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, standardem DL Invest Group, warunkami technicznymi wykonywania robót , sztuką budowlaną oraz podpisanymi umowami najmu;
 • Udział w procedurze przetargowej, analizie poszczególnych ofert branży instalacyjnej , optymalizacji przyjmowanych rozwiązań oraz optymalizacji wycen;
 • Kontrola pracy inspektorów nadzoru branży instalacyjnej;
 • Udział w procedurze odbiorowej realizowanych inwestycji w zakresie branży instalacyjnej;
 • Weryfikacja ewentualnych roszczeń o koszty dodatkowe branży instalacyjnej;
 • Sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentacji podwykonawczej branży instalacyjnej;
 • Kontrola działających już obiektów pod kątem prawidłowego ich utrzymania w zakresie instalacji instalacyjnej; weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań , analiza przyczyn powstawania błędów i usterek, kontrola pracy serwisantów, Techników i Koordynatorów Technicznych.

Nasze wymagania

 • Min. 3 letnie doświadczenie przy budowie nieruchomości komercyjnych na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna wiedza na temat nadzoru nad wykonawstwem branży instalacyjnej;
 • Wykształcenie budowalne;
 • Samodzielność, decyzyjność i efektywność w działaniu;
 • Umiejętności negocjacyjne w kontaktach handlowych;
 • Wymagane: prawo jazdy kat. B.
 •  

Aplikuj:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=247a285355f042ab9632a7e3c9172524

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

KSIĘGOWY / KSIĘGOWA

Twój zakres obowiązków

 • księgowanie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • księgowanie i wyliczanie rezerw, rozliczenia międzyokresowych kosztów,
 • sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu,• sporządzanie deklaracji podatkowych oraz raportów na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • współpraca z Kontrahentami i instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).

Nasze wymagania

 • znajomość obsługi systemu SYMFONIA,
 • samodzielność, terminowość, rzetelność,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, lojalność.

Mile widziane

 • sprawna obsługa Excela.

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e00854de7a134a4a82959982d6b0fe39
lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

LEASING MANAGER

Twój zakres obowiązków

 • poszukiwanie najemców na nowo powstałe powierzchnie biurowe, handlowe, czy magazynowe;
 • analiza rynku pod względem zapotrzebowania na powierzchnie komercyjne;
 • przygotowywanie ofert, prezentacji dla potencjalnych Najemców;
 • prowadzenie rozmów i negocjacji warunków z Kontrahentami;
 • obsługa administracyjna umów;
 • ścisła współpraca z innymi Działami Firmy.

Nasze wymagania

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • nastawienie sprzedażowe na realizację określonych celów;
 • umiejętność komunikacji z innymi ludźmi;
 • ambicja niezbędna do realizacji wyznaczonych planów;
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • doświadczenie w najmie nieruchomości.

To oferujemy

 • atrakcyjny system wynagradzania oparty zarówno na stałej podstawie, jak również prowizji w ramach umowy o współpracę;
 • rozwój w zakresie wiedzy na temat branży oraz zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej;
 • długoletnią pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej i stabilnej kondycji finansowej.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f735746debe14e8383b18c4cd4346655
lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

DORADCA DS. NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

Twój zakres obowiązków

 • Kompleksowa obsługa klientów w zakresie sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym
 • Podejmowanie działań marketingowych w ramach realizowanego projektu
 • Prezentacja nieruchomości, organizowanie spotkań na inwestycjach
 • Prowadzenie efektywnych negocjacji handlowych
 • Aktywna sprzedaż nieruchomości
 • Budowanie wysokich standardów współpracy z klientami oraz dbałość o pozytywny wizerunek firmy jako lidera na rynku nieruchomości

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne
 • Swoboda w nawiązywaniu relacji biznesowych
 • Znajomość technik sprzedaży
 • Samodzielność i inicjatywa w podejmowanych działaniach

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f735746debe14e8383b18c4cd4346655
lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

PROJECT MANAGER DS. OZE

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja i zarządzanie projektem.
 • Doprowadzenie do pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, warunków przyłączenia do sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej oraz zawarcia odpowiednich umów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji i eksploatacji danej inwestycji – projektu OZE.
 • Udział w procesie przygotowania harmonogramu, wyboru podwykonawców, dostawców, przeprowadzenie projektu do końca realizacji przedmiotu umowy.
 • Współpraca z inwestorami, projektantami, firmami podwykonawczymi
  i innymi zespołami technicznymi przy realizacji zadań.
 • Optymalizacja projektów.
 • Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych
  (z inwestorem/zamawiającym /zakładami energetycznymi/podwykonawcami).
 • Bieżące raportowanie przebiegu i zaawansowania prac projektu.
 • Przeprowadzenie procesu energetyzacji oraz odbiorów przez PINB.
 • Udział w konsultacjach technicznych na etapie realizacji inwestycji.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: elektryka, energetyka).
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami fotowoltaicznymi.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2.
 • Zaangażowanie, proaktywna postawa, samodzielność, rzetelność oraz determinacja w działaniu.
 • Wysoka efektywność i szybkość działania.
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=579d6529eae8

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

PROJECT MANAGER SELF STORAGE

Twój zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za zorganizowaniem przygotowanie i realizację projektu tym samym wymagane jest:
 • samodzielnie zarządzanie projektem,
 • tworzenie i realizacja projektu,
 • nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu,
 • organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów, w szczególności w zakresie: jakości, terminowości, wydajności,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
 • Kontrola nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentacji,
 • Pozyskiwanie Klientów.

Nasze wymagania

 • Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami zawodowe zdobyte
  w obszarze inwestycji Self Storage;
 • Znajomość metodologii zarządzania projektami;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Znajomości obsługi programów: MS Office;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania procesem i Zespołem;
 • Koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania;
 • Doświadczenie w pracy w środowiskach o silnych zasadach ochrony danych
  i zarządzania nimi;
 • Osobowość cechująca się motywacją, zorientowaniem na cele, poszukiwaniem możliwości i ambicją;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=56ec4fcdb0ea4da593d6dfec718c4ab3

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

PROJECT MANAGER W DZIALE BUDOWLANYM

Twój zakres obowiązków

 • Praca przy tworzeniu projektów inwestycyjnych od podstaw (z branży nieruchomości komercyjnych);
 • Współudział w nadzorze nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy;
 • Udział w kontraktowaniu Podwykonawców, ich nadzór, prowadzenie narad;
 • Współpraca z biurami projektowymi, weryfikacja dokumentacji projektowej;
 • Koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, logistyki, odbiorów etapów robót i rozliczeń;
 • Odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych robót;
 • Dokonywanie odbioru prac, opis faktur;
 • Odpowiedzialność za dokumentację projektu;
 • Bieżące raportowanie o przebiegu prac;
 • Współpraca z urzędami, Najemcami i innymi instytucjami w zakresie projektu.

Nasze wymagania

 • Min. 3 letnie doświadczenie przy budowie nieruchomości komercyjnych na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna wiedza na temat nadzoru nad wykonawstwem różnych branż;
 • Wykształcenie budowalne;
 • Samodzielność, decyzyjność i efektywność w działaniu;
 • Umiejętności negocjacyjne w kontaktach handlowych;
 • Wymagane: prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=65331ff435a6461ba74571255c40f27d

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

KOORDYNATOR TECHNICZNY

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór z ramienia centrali firmy nad podległymi Obiektami.
 • Prowadzenie zestawień usterek formalnych zgłoszonych przez Najemców oraz usterek wykrytych podczas audytów technicznych z weryfikacją do samodzielnego usunięcia zgłoszenia do Gwaranta lub merytoryczne pozyskanie oferty na naprawę przez firmę zewnętrzną (w oparciu o swoją wiedzę techniczną).
 • Usuwanie usterek (fizycznie) bez konieczności wzywania firm zewnętrznych (zależne od wstępnej weryfikacji zagadnienia).
 • Weryfikacja statusu zleceń (wymagane wizyty na obiektach) – potwierdzenie wykonanych napraw i weryfikacja poniesionych kosztów.
 • Przygotowywanie planu przeglądów w oparciu o dokumenty przekazane przez dział budowlany.
 • Działania nadzorcze nad przeglądami i terminami przeglądów w oparciu o przygotowany harmonogram.
 • Przeglądy własne urządzeń i instalacji (jeśli przepisy i uprawnienia dopuszczają taką możliwość) – tygodniowe, miesięczne, półroczne, roczne.
 • Archiwizacja dokumentacji powykonawczej i przeglądowej.
 • Obsługa kluczowych systemów obiektu (SAP, centrale wentylacyjne).
 • Współdziałanie z konserwatorami i przeprowadzanie szkoleń technicznych Udział w poszukiwaniu firm serwisowych
  i tworzenie bazy wykonawców.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne (preferowany profil - elektryczne, sanitarne, HVAC lub automatyka).
 • Posiadanie stosowanych uprawnień.
 • Obsługa komputera (Windows, MS Office).
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki, sumienność i dokładność
  w działaniach.
 • Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=63bef374d46d4ba0a0fddfd2156d7ce1

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

TECHNIK OBIEKTU LOGISTYCZNEGO

 • PSARY
 • TERESIN

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie codziennych inspekcji instalacji/urządzeń
 • Bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych na terenie obiektu
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych, naprawczych
 • Informowanie przełożonego o zauważonych usterkach
 • Zwracanie uwagi na zagrożenia pożarowe
 • Dbanie o estetykę budynku i otoczenia

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prac konserwacyjnych, bieżących napraw i monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewnętrznych urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych
 • Doświadczenie w konserwacji instalacji elektrycznych / gazowych, grzewczych / wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • Koniecznie wymagane świadectwo kwalifikacyjne SEP E do 1kV
 • Znajomość budowy i obsługi instalacji przeciwpożarowych, DSO
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera (Word, Excel,)
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat.B

To oferujemy

 • Wieloletnią współpracę w Grupie o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikuj:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7a4b4395d58548faade7a4a879d3b422

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

TECHNIK OBIEKTU - BRYGADA MOBILNA

Twój zakres obowiązków

 • Wyjazdy na wskazane obiekty celem wykonywania inspekcji instalacji/urządzeń

 • Bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych na terenie obiektu

 • Wykonywanie drobnych prac montażowych, naprawczych

 • Informowanie przełożonego o zauważonych usterkach

 • Zwracanie uwagi na zagrożenia pożarowe

 • Dbanie o estetykę budynku i otoczenia

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prac konserwacyjnych, bieżących napraw i monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewnętrznych urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych

 • Doświadczenie w konserwacji instalacji elektrycznych / gazowych, grzewczych / wentylacyjno-klimatyzacyjnych

 • Koniecznie wymagane świadectwo kwalifikacyjne SEP E do 1kV

 • Znajomość budowy i obsługi instalacji przeciwpożarowych, DSO

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera (Word, Excel,)

 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

 • Gotowość do pracy w terenie

 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność i wysoka kultura osobista

 • Prawo jazdy kat. B

Aplikuj: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3186bbe32f4049c8be43ccd5a0f80e9b

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

KOORDYNATOR TECHNICZNY WARSZAWA

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór z ramienia centrali firmy nad podległymi Obiektami.
 • Prowadzenie zestawień usterek formalnych zgłoszonych przez Najemców oraz usterek wykrytych podczas audytów technicznych z weryfikacją do samodzielnego usunięcia zgłoszenia do Gwaranta lub merytoryczne pozyskanie oferty na naprawę przez firmę zewnętrzną (w oparciu o swoją wiedzę techniczną).
 • Usuwanie usterek (fizycznie) bez konieczności wzywania firm zewnętrznych (zależne od wstępnej weryfikacji zagadnienia).
 • Weryfikacja statusu zleceń (wymagane wizyty na obiektach) – potwierdzenie wykonanych napraw i weryfikacja poniesionych kosztów.
 • Przygotowywanie planu przeglądów w oparciu o dokumenty przekazane przez dział budowlany.
 • Działania nadzorcze nad przeglądami i terminami przeglądów w oparciu o przygotowany harmonogram.
 • Przeglądy własne urządzeń i instalacji (jeśli przepisy i uprawnienia dopuszczają taką możliwość) – tygodniowe, miesięczne, półroczne, roczne.
 • Archiwizacja dokumentacji powykonawczej i przeglądowej.
 • Obsługa kluczowych systemów obiektu (SAP, centrale wentylacyjne).
 • Współdziałanie z konserwatorami i przeprowadzanie szkoleń technicznych Udział w poszukiwaniu firm serwisowych i tworzenie bazy wykonawców.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne (preferowany profil - elektryczne, sanitarne, HVAC lub automatyka).
 • Posiadanie stosowanych uprawnień.
 • Obsługa komputera (Windows, MS Office).
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki, sumienność i dokładność w działaniach.
 • Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
 • Prawo jazdy kat. B.

Aplikuj: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8400409f37414282a61858ed85bc04f5

lub wyślij na: hr@dlinvest.pl

* Prosimy o dopisanie w CV: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).