DATA CENTER

Czym jest Data Center?

W dużym skrócie Data Center to ogromne serwerownie, zlokalizowane zazwyczaj w kilku różnych budynkach, w których jednocześnie pracuje wiele serwerów. Centra te inwestują w najnowocześniejsze technologie związane zarówno ze sprzętem komputerowym, jak i bezpieczeństwem IT. Wykorzystuje się je głównie do przechowywania danych, choć mogą służyć również do bardziej wyspecjalizowanych zadań.
Właściciele takich obiektów oferują wiele usług, ale do najpopularniejszych zalicza się wynajem miejsca na serwerze. To świetne rozwiązanie dla małych i średnich firm. Korzystający z niego przedsiębiorca uzyskuje dostęp do określonych zasobów sprzętowych oraz przestrzeni na dane cyfrowe.
Z kolei duże przedsiębiorstwa chętnie korzystają z tzw. usługi kolokacji serwerów, często określanej mianem hotelingu. Wynajmują miejsce w Data Center i umieszczają w nim własny sprzęt, za którego opiekę jest odpowiedzialny usługodawca.

Jednak nasi specjaliści podkreślają, że korzystanie np. z usługi wynajmu lub kolokacji serwerów w Data Center, przynosi dużo więcej korzyści. Do innych istotnych zalet tego rozwiązania należy zaliczyć:

  • ograniczenie do minimum ryzyka awarii serwera – w tak rozbudowanych centrach wykorzystuje się tzw. systemy redundantne; jeśli jedno urządzenie serwerowe przestanie działać, jego zadania natychmiast przejmie drugie,
  • dostęp do zasobów z każdego miejsca na świecie – docenią to m.in. duże przedsiębiorstwa mające oddziały np. w różnych miastach oraz firmy zatrudniające wielu pracowników terenowych,
  • monitorowanie wszystkich urządzeń z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania, Data Center Infrastructure Management (DCIM)
  • możliwość szybkiego zwiększania zasobów sprzętowych czy miejsca na serwerze,
  • całodobowe wsparcie specjalistów IT,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa IT – firmy utrzymujące takie centra inwestują w nowoczesne oprogramowanie chroniące dane przed wyciekiem lub utratą, a do tego stosują systemy wieloetapowej kontroli osób mających dostęp do budynków,
  • gwarancję ciągłości pracy – Data Center są całkowicie niepodatne m.in. na wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne czy awarie sieci energetycznej; pomieszczenia są klimatyzowane, wentylowane i odpowiednio monitorowane, a budynki podłączone do wielu niezależnych źródeł zasilania,
  • wykorzystywanie zdalnego dostępu do zasobów poprzez serwery konsolowe, przełączniki KVM oraz oprogramowanie do jego centralizacji,

Jakie są zalety korzystania z usług Data Center?

Niewątpliwie najważniejszą zaletą korzystania z tego rozwiązania jest oszczędność pieniędzy. Uwolnisz się od stale rosnących kosztów związanych z utrzymywaniem własnej serwerowni. Do tego możesz oddelegować pracowników odpowiedzialnych za obsługę sprzętu IT do innych, ważniejszych dla rozwoju firmy zadań. Wszystko to w ramach niskiej i przede wszystkim stałej opłaty miesięcznej.