JV DL&DHL

JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH UMÓW NA RYNKU, NA START

DL Invest Group oraz DHL Supply Chain Polska łączą siły.

W ramach JV DHL/DL globalny potentat sektora łączy ofertę usług logistycznych z wynajmem powierzchni magazynowej oferowanej przez dewelopera DL Invest Group, tworząc całkowicie nowatorską koncepcję łączącą w ramach jednego centrum produkcyjno- magazynowego pełen wachlarz  innowacyjnych usług logistycznych.

 

Inwestycja DL Invest Park Psary

Teren inwestycji znajduje się na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Posiada bezkolizyjny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych zarówno aglomeracji Śląskiej jak i innych regionów Polski i Europy. DL Invest Park Psary jest  kompleksowo przygotowany pod realizację inwestycji logistyczno-magazynowo-produkcyjnej w ramach nieruchomości o powierzchni 900.000 m2. Zlokalizowany na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z pozwoleniem na budowę obiektów magazynowych z możliwością rozbudowy powierzchni użytkowej projektowanej hali oraz realizacji kolejnych obiektów o łącznej powierzchni  320.000 m2 GLA .Na terenie kampusu funkcjonuje  dedykowane centrum przesiadkowe, zapewniające komunikację środkami transportu publicznego z miastami ościennymi. Do końca roku planowane jest również otwarcie stołówki dla pracowników hal magazynowych, funkcjonujące pod nazwą DL Bistro. Kompleksowość w zarządzaniu inwestycją, jego lokalizacja oraz dbałość inwestora o każdy szczegół współpracy z najemcą, zaowocowały długą listą najemców parku logistycznego a ta ciągle się powiększa.

 

JV DL & DHL

Inwestycja w Psarach, jako jeden z największych ponadregionalnych kompleksów logistyczno-magazynowych został dostrzeżony przez globalnego potentata w branży – DHL Supply Chain a wspólne, wielomiesięczne rozmowy inwestorów zaowocowały decyzją o współpracy. Wspólny cel opierał się będzie na połączeniu globalnych kompetencji logistycznych DHL z doświadczeniem DL Invest Group w zakresie realizacji projektów nieruchomościowych. W ramach współpracy powstanie unikatowy park , oferujący profesjonalne usługi logistyczne, celem poprawy efektywności oraz optymalizacji łańcucha dostaw w zielonych budynkach klasy A, spełniających wszelkie potrzeby poszczególnych najemców.  Zamiarem jest   indywidualnie projektowane i dostosowywane powierzchni w celach optymalizacji procesów logistycznych i maksymalizacji ich efektywności.

 

Naszym celem jest stworzenie dla naszych klientów docelowych, kompleksowych rozwiązań logistycznych zakładających optymalizację kosztów przy najwyższej efektywności poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w przestrzeniach magazynowych – mówi Andries Retief, CEO DHL Supply Chain na region CEE.

 

Obaj partnerzy za wspólny cel obrali również ekologiczne rozwiązania przy rozbudowie kampusu. DHL Supply Chain jasno deklaruje, że jednym z podstawowych założeń, przyjętej strategii w zakresie ochrony klimatu jest obniżenie o 50%  związków węgla jako cel oparty na podejściu przyjętym przez Science Based Targets Initiative oraz osiągnięcie 50% wskaźnika użycia rozwiązań ekologicznych przy transakcjach sprzedaży. Jednym z najwyższych celów jest również podnoszenie świadomości pracowników i angażowanie ich w działalność związaną z ochroną środowiska i klimatu w ramach polityki programu GoGreen, mocno promowanego przez DHL.

 

Liczymy na to, że w realizacji tego ambitnego celu istotną rolę odegrać właśnie nowy projekt, w którym jak w soczewce skupią się wszystkie proekologiczne rozwiązania wdrażane przez DHL – mówi Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group – To był dla nas jeden z istotnych powodów wyboru partnera, ponieważ sami przykładamy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju. Procesy technologiczne oraz materiały wykorzystywane do tej pory przy realizacji inwestycji w DL Invest Park Psary spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa ekologicznego. Kluczowe jest dla nas maksymalne obniżanie kosztów eksploatacyjnych obiektów dzięki stosowaniu nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Ocieplane ściany, system odzyskiwania deszczówki i recyklingu wody szarej, ekologiczny system grzewczy, to tylko kilka ze stosowanych przez nas w standardzie rozwiązań. Zwróciliśmy uwagę na to, że deklaracja DHL o zmniejszeniu poziomu emisji zanieczyszczeń oparta jest na solidnych podstawach; zrealizowanych już projektach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, energooszczędnego oświetlenia, specjalnie projektowanych dachów, recyklingu odpadów oraz systemów ekologicznego pakowania przesyłek – dodaje.”

 

DHL Supply Chain jako inwestor przedsięwzięcia będzie odpowiedzialny za logistyczną część inwestycji. Partnerem Zarządzającym, odpowiedzialnym za zarządzanie procesem realizacji oraz generalne wykonawstwo będzie spółka DL Invest Group.

 

JV DL&DHL jest jedną z największych transakcji na rynku branżowym w tym roku, a okres pandemii w którym zawarta została tak gigantyczna umowa, jest potwierdzeniem siły, odpowiedzialności biznesowej oraz przyjętej długoterminowej strategii rozwoju obu Partnerów.