EBRD

european-bank-for-rad-seeklogo

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił DL Invest Group Linii kredytowej w wysokości 72 mln euro, aby wesprzeć rozwój zrównoważonych nieruchomości przemysłowych i logistycznych w polsce.
W 2023 roku Grupa uzyskała finansowanie w wysokości 34,7 mln euro na trzy dodatkowe projekty (59 400 GLA).

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), znany również jako European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1991 roku. Głównym celem banku jest wspieranie przemian gospodarczych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w innych regionach, które przechodzą transformację z gospodarek planowych na rynkowe.

Projekty DL Invest Group finansowane przez EBOiR posiadają certyfikat BREEAM na poziomie minimum “Very Good”. Od momentu rozpoczęcia współpracy z EBOR, DL Invest Group opracowało swoją politykę w zakresie praw człowieka, zasobów ludzkich, niedyskryminacji i przeciwdziałania molestowaniu, aby była zgodna z PR EBOR. Standardy ESMS są obecnie również przenoszone na wykonawców poprzez włączenie ich do dokumentacji przetargowej i umów kontraktowych. Certyfikacja BREEAM jest ukierunkowana na wszystkie podprojekty, a DL Invest Group podjęło wymierne działania w celu poprawy efektywności energetycznej i zasobooszczędnej, takie jak wprowadzenie systemów recyklingu wody deszczowej i plan gospodarki odpadami. Niemniej jednak istniejący ESAP został ulepszony w celu zapewnienia, że DL Invest Group i inwestycje we wszystkich lokalizacjach są zorganizowane tak, aby spełniały wymagania Banku dotyczące wyników (“PR”) i dobre praktyki branżowe.

„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z DL Invest Group, dynamicznie rozwijającą się polską firmą. Pierwszy rozdział naszej podróży jak dotąd przerósł nasze i tak już wysokie oczekiwania i z niecierpliwością czekamy na kolejny. Nowoczesna, zrównoważona infrastruktura magazynowa jest sercem odpornych i wydajnych łańcuchów dostaw. Wojna w Ukrainie uwidoczniła, że Polska jest strategicznie ważnym położeniem geograficznym jako węzeł logistyczny i produkcyjny.” – Vlaho Kojaković, dyrektor EBOR ds. nieruchomości i turystyki