73 337 mkw. powierzchni komercyjnych dotyczyły umowy najmu podpisane przez działy wynajmu DL Invest Group w 2020 roku. To jeden z najlepszych wyników w historii pochodzącego ze Śląska inwestora, który w 2020 roku zrealizował wiele transakcji pozwalających mu na otwarcie nowego rozdziału w historii firmy i rozpoczęcie realizacji planu, który zakłada rozwój we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych. Na przestrzeni kolejnych trzech lat DL Invest Group planuje niemal podwoić wartość swojego portfela, która obecnie kształtuje się na poziomie 1,2 miliarda złotych.

Podpisanie umowy JV z DHL Supply Chain dotyczącej realizacji projektu DL Invest Park Psary, który zakłada budowę ponad 200 tyś. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. Oddanie do użytku biurowca DL Piano w Katowicach. Rozpoczęcie budowy DL Prime w Gliwicach, w którym spółka ista Shared Services już wynajęła blisko 8 000 mkw. powierzchni biurowych. Oddanie do użytku magazynu BTS wybudowanego dla GTX Hanex Plastic, Hutchinosn, Inpost , DGL  oraz zakup 26 ha w podwarszawskim Teresinie, na których stanie między innymi centralny magazyn sieci Stokrotka to wybrane transakcje zrealizowane przez DL Invest Group w 2020 roku – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. Aktywność naszych zespołów komercjalizacji pozwala nam z optymizmem podchodzić do kolejnych projektów, których realizację planujemy rozpocząć w najbliższym czasie lub które obecnie realizujemy, jak na przykład DL Prime czy też DL Tower, biurowiec w Katowicach o powierzchni 17 000 mkw. Do użytku planujemy oddać go przed końcem bieżącego roku. Pomimo komplikacji wywołanych przez pandemię tempo komercjalizacji nie spada. Skuteczne działania na tym polu i bardzo dobre relacje, które utrzymujemy z najemcami to klucz do naszego sukcesu. Poziom wynajmu w istniejących nieruchomościach funkcjonujących w ramach naszego portfela kształtuje się obecnie na poziomie 97% – stwierdza Dominik Leszczyński. 

DL Invest Group działa we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych z wyłączeniem sektora hotelowego. Zbudowaliśmy zrównoważony portfel nieruchomości generujących stabilne przychody, co pozwala nam z ostrożnym optymizmem patrzeć na kwestie związane z finansowaniem naszych kolejnych projektów z zewnętrznych źródeł. Przez kilkanaście lat funkcjonowania naszej spółki na rynku nieruchomości wypracowaliśmy unikalny know-how i własną specyfikę współpracy z najemcami opierającą się w dużej mierze na strategii budowania i zatrzymywania projektów we własnym portfelu. Procesy wyboru lokalizacji, opracowywania koncepcji, strategii najmu i zarządzania nieruchomościami są realizowane w dużej mierze przez wewnętrzne zespoły DL Invest Group, co z jednej strony gwarantuje kontrolę nad kosztami, a z drugiej umożliwia skuteczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby najemców. Ponadto każdy z naszych projektów powstaje na działkach gwarantujących najemcom możliwość dalszej ekspansji w ramach danej lokalizacji, dzięki czemu rośniemy wraz z rozwojem naszych najemców – zauważa Dominik Leszczyński. 

Bazując na naszym doświadczeniu oraz budowanym przez lata banku ziemi aktualnie pracujemy nad budową platform inwestycyjnych dla inwestorów, które umożliwią zagranicznym podmiotom instytucjonalnym inwestowanie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w kapitałochłonnych sektorach gwarantujących stabilny i bezpieczny wzrost. Obejmuje to przede wszystkim sektory magazynowy oraz sektor parków handlowych zlokalizowanych w małych i średnich polskich miastach – mówi Dominik Leszczyński. To kolejny nasz cel na nadchodzące lata. W krótkim czasie poinformujemy o kolejnych działaniach w ramach tego obszaru – dodaje.   

***

DL Invest Group jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowane portfolio nieruchomości obejmuje trzy segmenty:

  • centra logistyczne,
  • centra biurowe,
  • parki handlowe.

Starannie wybrane lokalizacje oraz projekty przemyślane w szczegółach pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz wykonawczym przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów jakości stanowią podstawę sukcesu firmy DL Invest Group, której portfolio obejmuje już ponad 2.000.000 mkw. nieruchomości.

Realizowane inwestycje pozostają własnością DL Invest Group, która następnie zarządza projektami w ramach wewnętrznych struktur i aktywów własnych. Siłą DL Invest Group jest budowany przez kilkanaście lat potencjał doświadczenia ponad stuosobowego zespołu wykwalifikowanych specjalistów tworzących rozbudowaną wewnętrzną strukturę Grupy. DL Invest Group ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy oraz badania danej lokalizacji poprzez finansowanie, projektowanie, budowę, wynajem aż po efektywne zarządzanie.

Więcej informacji: www.dlinvest.pl