Doświadczony inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych

Proaktywnie zarządzamy naszymi nieruchomościami dbając o wzrost ich wartości w czasie.

ZAUFANIE BUDOWANE OD LAT

POZOSTAJEMY WŁAŚCICIELAMI ZARZĄDZANYCH NIERUCHOMOŚCI

DL Invest Group jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowane portfolio nieruchomości obejmuje trzy segmenty, które rozwijane są w zgodzie z duchem zrównoważonego rozwoju:

  • centra logistyczne,
  • centra biurowe,
  • parki handlowe.

DL Invest Group Green Framework

Starannie wybrane lokalizacje oraz projekty przemyślane w szczegółach pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz wykonawczym przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów jakości stanowią podstawę sukcesu DL Invest Group, której portfolio obejmuje już ponad 2.000.000 mkw. nieruchomości.

Realizowane inwestycje pozostają własnością DL Invest Group, która następnie zarządza projektami w ramach wewnętrznych struktur i aktywów własnych. Siłą DL Invest Group jest budowany przez kilkanaście lat potencjał doświadczenia ponad stuosobowego zespołu wykwalifikowanych specjalistów tworzących rozbudowaną wewnętrzną strukturę Grupy. DL Invest Group ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy oraz badania danej lokalizacji poprzez finansowanie, projektowanie, budowę, wynajem aż po efektywne zarządzanie.

DL Invest Group PM S.A.: informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

NASZ

Zespół

Proces inwestycyjny oraz zarządczy obsługuje zespół ponad 130 ekspertów tworzących wewnętrzne działy: projektowy, przygotowania projektów, budowlany, komercjalizacji, prawny, finansowo-księgowy oraz zarządzania nieruchomościami.

Obecnie na rynku nieruchomości komercyjnych nie ma tak wyspecjalizowanej struktury, która stanowi najlepszą gwarancje stabilności finansowej, dynamiki rozwoju oraz najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz najemców.

Kodeks etyczny DL Invest Group
Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa
Polityka dotycząca praw człowieka i standardów pracy
Polityka antykorupcyjna

Jakość

W kwestii zapewnienia najwyższych standardów nie uznajemy kompromisów. Począwszy od lokalizacji, poprzez realizację procesu inwestycyjnego aż po stosowanie nowoczesnych rozwiązań spełniających oczekiwania rynku.

Bezpieczeństwo

Odpowiedzialność za obiekty, w których codziennie przebywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest wyzwaniem. Szybki czas reakcji i ponadstandardowe rozwiązania - za to partnerzy biznesowi, najemcy i klienci darzą nas pełnym zaufaniem.

Partnerstwo

Budujemy wartościowe relacje biznesowe z interesariuszami, zwłaszcza najemcami i społecznością lokalną. Partnerskie podejście procentuje – inwestycje DL Invest Group zyskały uznanie i zaufanie otoczenia biznesowego.

Odpowiedzialność

Rozumiemy wagę ochrony środowiska naturalnego, ale także – zapewnienia ekonomicznych podstaw bytu osobom, które w bezpośredni bądź pośredni sposób związały się z DL Invest Group.

Przeczytaj

Opinie naszych klientów

Nasi

Klienci