Urząd Dozoru Technicznego wynajął powierzchnie biurowe w Katowicach przy ulicy Wrocławskiej 54 w jednym z najnowszych projektów biurowych na Śląsku – DL Piano. W transakcji pośredniczyła firma doradcza Nuvalu Polska. DL Piano to budynek powstały w oparciu o unikalną strategię wznoszenia kompleksów biurowych, wdrożoną przez inwestora i dewelopera: DL Invest Group.

Strategia DL Invest Group zakłada realizację projektów biurowych ukierunkowanych na maksymalne zaspokojenie potrzeb najemców, a także okolicznych społeczności dzięki multifunkcjonalności. W biurowych budynkach DL Invest Group znajdują się: sklepy spożywcze, sklepy z wyposażeniem dla domu, drogerie, piekarnie, punkty usługowe, przedszkola, kluby fitness, kawiarnie, restauracje, przestrzenie eventowe, a także miejsca poświęcone sztuce i kulturze. Budynek DL Piano jest już niemal w całości wynajęty ? trwają negocjacje w sprawie ostatnich wolnych powierzchni. DL Piano będzie certyfikowany w ekologicznym systemie BREEAM In-Use.

?DL Piano to wyjątkowy projekt, którego unikalny charakter potwierdza komplementarność obecnych na jego powierzchniach funkcji: dominująca funkcja biurowa uzupełniana jest przez znaczący udział powierzchni handlowych i usługowych w ofercie projektu. W rezultacie otrzymaliśmy kompleks doskonale wpisujący się w potrzeby najemców, a także w potrzeby najbliższych, lokalnych społeczności, które chętnie korzystają z rozbudowanej oferty naszego obiektu? ? mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w DL Invest Group. ?Wszystkie nasze projekty przygotowujemy tak, aby idealnie pasowały do kontekstu danej lokalizacji, przez co zyskują wartość dodaną także w oczach naszych najemców. Większość codziennych spraw mogą załatwić w obrębie jednej nieruchomości, co generuje znaczące oszczędności czasu i pieniędzy ? eliminuje zbędne przemieszczanie się po mieście? ? podkreśla Łukasz Tomczyk.

?DL Piano to bardzo dobry przykład skuteczności przyjętej przez nas strategii. Projekt został oddany do użytku w środku pandemii, a mimo to skomercjalizowaliśmy go w czasie przez nas zakładanym. To pokazuje, że najemcy widzą i doceniają wartość dodaną w prezentowanej przez nas ofercie. Należy podkreślić, że przygotowując nasze nieruchomości przykładamy dużą wagę zarówno do oferty obiektu, jak również do jakości jego wewnętrznego i zewnętrznego środowiska. Stąd między innymi liczne nasadzenia drzew i innych roślin wokół naszych nieruchomości oraz wdrożenie kompleksowej strategii DL Green obliczonej na budowę prawdziwie ekologicznych nieruchomości, które nie tylko nie pogarszają ekologicznych walorów lokalizacji, w których powstają, ale podnoszą jej wartość poprzez szereg działań bezpośrednich i pośrednich: zaliczamy do nich liczne nasadzenia drzew, tworzenie przyjaznych ludziom, zwierzętom i roślinom habitatów, wprowadzanie uli na tereny naszych projektów, a także organizujemy warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych promując dobre praktyki i ekologicznie odpowiedzialne postawy wśród społeczeństwa? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. ?Wszystkie nasze nowe projekty podlegają również certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM. Jest to niezależny system oceny, który gwarantuje rzetelne potwierdzenie wysokiej jakości naszych budynków? ? podsumowuje Dominik Leszczyński.

*** 

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) prowadzi działania zmierzające do minimalizacji zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń technicznych. Działa na terenie całego kraju. Sprawuje dozór techniczny nad przeszło 1 400 000 urządzeń i przeprowadza ponad 5000 badań technicznych dziennie. Ponad 1300 wysokiej klasy inżynierów jest gotowych do pomocy klientom w rozwiązaniu najbardziej złożonych problemów technicznych. Celem działalności UDT jest zapewnienie maksymalnego poziomu niezawodności działania urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT.

Dozorem technicznym są objęte urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (np. kotły parowe, szybkowary, rurociągi przesyłowe i technologiczne) oraz urządzenia transportu bliskiego (np. dźwigi osobowe i towarowe, żurawie, podesty ruchome).

UDT w swojej strukturze posiada 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura, rozmieszczonych na terytorium całej Polski. 

Więcej informacji: www.udt.gov.pl