Sustainalytics, globalny lider w zakresie analiz ESG pracujący dla wiodących na świecie inwestorów instytucjonalnych i korporacji pozytywnie zopiniował Green Finance Framework i polityki ESG przyjęte przez DL Invest Group, co stanowi ważny krok w kontekście uruchomienia finansowania w postaci zielonych obligacji i kredytów opartych o ekologiczne parametry inwestycji.

Przyjęty przez DL Invest Group Green Finance Framework został oceniony, jako zgodny z podstawowymi założeniami Green Bond Principles 2021 (International Capital Market Association) oraz Green Loan Principles 2021 (Loan Market Association). Ocenie podlegały określone i wprowadzane przez DL Invest Group procedury i polityki związane z zielonym budownictwem, wykorzystaniem w energetycznym miksie energii z odnawialnych źródeł, efektywnością energetyczną budynków, zarządzaniem obiegiem wody i ekologicznym transportem.

?Aby zapewnić realizację ekologicznych założeń oraz celów firmy zawartych w Green Finance Framework powołaliśmy wewnątrz firmy Komitet, w skład którego weszły osoby z rożnych działów naszej organizacji: finansowego, zarządzania, wynajmu, księgowego, administracji oraz ochrony środowiska. Ich zadaniem jest ocena każdego naszego przedsięwzięcia według przyjętych w dokumencie Green Finance Framework benchmarków? – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Za pełne, zgodne z harmonogramem wdrożenie przyjętych procedur odpowiada Dyrektor Finansowy firmy pod nadzorem Zarządu i Rady Nadzorczej. Pełne wdrożenie opracowanych polityk nastąpi w ciągu 24 miesięcy. Firma jest jednocześnie zobowiązana do corocznego raportowania stanu wdrożenia i zamieszczania stosownych informacji podsumowujących postępy prac na swojej stronie internetowej.

Green Finance Framework wdrożony przez DL Invest Group i oceniany przez Sustainalytics określa procedury firmy implementowane między innymi w takich obszarach jak:

  • wpływ inwestycji nieruchomościowej na środowisko naturalne,
  • konsultacje z lokalnymi społecznościami,
  • ekologiczną certyfikację BREEAM wszystkich nowych projektów,
  • jakość środowiska wewnętrznego budynków,
  • wybór dostawców posiadających siedziby w pobliżu realizowanych inwestycji,
  • efektywność wykorzystania materiałów budowlanych,
  • efektywność energetyczną,
  • efektywność wykorzystania zasobów firmy,
  • edukacja ekologiczna lokalnych społeczności.

Pełna treść Green Finance Framework wraz z podstawowymi zasadami polityki ESG – DL Green, przyjętej przez DL Invest Group znajduje się na stronach internetowych firmy: https://dlinvest.pl/dl-green/