Dużym wyróżnieniem było dla nas zaproszenie przez ABSL do włączenia się w organizację Gali, która jest jednym z bardziej prestiżowych wydarzeń w sektorze usług biznesowych. Cieszymy się, że możemy być częścią środowiska, które ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w zmiennych realiach ekonomicznych i społecznych.

Radość tym większa, kiedy otrzymujemy takie podziękowania:

?W imieniu Rady Strategicznej ABSL i swoim własnym chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za współpracę i partnerstwo przy tegorocznej Gali ABSL. Obecność DL Invest Group w tym wydarzeniu podniosła jego rangę, a partnerstwo przy kategorii Liderzy medialni podkreśliło znaczenie mediów w rozwoju sektora usług dla biznesu.?
Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director

Dla DL Invest Group media są bardzo ważnym partnerem. Nasze pomysły na kreowanie przestrzeni biurowo-usługowych przyjaznych do pracy i do życia oraz determinacja w przywracaniu tkance miasta zrewitalizowanych zabytkowych budynków nie spotkałyby się z tak ciepłym przyjęciem biznesu, samorządu i lokalnej społeczności, gdyby nie dziennikarze, którzy dzielą naszą pasję. Dlatego propozycję ze strony ABSL, by objąć swoim patronatem właśnie tę kategorię wyróżnień, przyjęliśmy z niekłamaną radością.
Wspólnie z ABSL planujemy już współpracę przy wydarzeniach o podobnym charakterze w 2020. Liczymy na to, że synergia wiedzy i doświadczeń przełoży się na usługi, które w jeszcze trafniejszy sposób będą odpowiadać na potrzeby naszych kontrahentów.