DL INVEST PARK CZECHOWICE

Nieruchomości komercyjne na wynajem

DL Invest Park Czechowice

Czechowice-Dziedzice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bielskiego.

Lokalizacja

Czechowice-Dziedzice jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 35 925, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Dogodne połączenie

6 minut

do drogi krajowej 1

6 minut

do drogi krajowej S7

11 minut

do drogi krajowej 52

20 minut

do Bielsko-Białej

30 minut

do Cieszyna

60 minut

do Portu Lotniczego Pyrzowice

60 minut

do Katowic

90 minut

do Krakowa

120 minut

do Portu Lotniczego Balice

W Czechowicach-Dziedzicach na 1000 mieszkańców pracuje 484osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,2% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Czechowicach-Dziedzicach wynosiło w 2019 roku 3,8% (4,5% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czechowicach-Dziedzicach wynosiło 4 210,20 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czechowic-Dziedzic 3 324 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 5 189 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 865. 17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Czechowic-Dziedzic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).