Prezes DL INVEST GROUP Dominik Leszczyński laureatem nagrody MANAGER AWARD 2024, przyznawanej przez magazyn „Manager” – – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania!

Uroczysta Gala odbyła się 10 kwietnia 2024 w Warszawie w Cambridge Innovation Center, będącym miejscem spotkań czołowych przedstawicieli biznesu i innowacji.

Nagroda dla Prezesa DL Invest Group, jest rezultatem wyjątkowych osiągnięć i wkładu w swoją dziedzinę, wyróżnia go perfekcja i innowacyjność. Jest inspiracją dla innych i przyczynia się do rozwoju branży nieruchomości komercyjnych, a także społeczności z nią związanych. Poprzez skuteczne zarządzanie i podejmowanie strategicznych decyzji, Dominik Leszczyński wspiera rozwój i sukces DL Invest Group, przyczyniając się do osiągania założonych celów biznesowych oraz budowania pozycji lidera na rynku.

MANAGER AWARD to coroczne wydarzenie branżowe, które łączy managerów, przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Gala jest uhonorowaniem osiągnięć w dziedzinie zarządzania, polega na prezentacji pozytywnych przykładów działania w biznesie, przedstawia managerów wnoszących brzemienny wkład w rozwój biznesu i skuteczne zarządzanie.

Potwierdzeniem wieloletniego doświadczenia i kompetencji Prezesa Dominika Leszczyńskiego, jest m.in. 97%-owy poziom najmu, certyfikacja BREEM wszystkich inwestycji, przyjęcie korporacyjnej polityki ESG, a także aktywa grupy na ponad 3 mld złotych. Rok 2023 Grupa zamknęła liczbą przeszło 120 umów najmu na kwotę przekraczającą 45 mln. zł czynszu rocznego.