Macquarie Capital Principal Finance (Macquarie) udzielił DL Invest Group pożyczki w wysokości 123,4 mln Euro. Kredyt został udzielony na okres trzech lat. Kapitał pochodzić będzie ze środków bilansowych Macquarie Capital.

Zabezpieczeniem kredytu jest 10 nowoczesnych logistycznych aktywów zlokalizowanych w całej Polsce i o łącznej powierzchni 193 000 mkw. Obiekty te powstały na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a ich najemcami są duże międzynarodowe firmy o ustalonej na rynku renomie.

?Transakcja ta jest odzwierciedleniem silnej pozycji Macquarie i możliwości dostarczenia finansowania dla dalszego rozwoju portfolio nieruchomości należącego do doświadczonego polskiego dewelopera i inwestora w dobie rynkowych wyzwań i makroekonomicznych perturbacji. Z dużą przyjemnością angażujemy się w dalszy rozwój DL Invest Group i jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy z wielu kolejnych, wspólnych projektów? ? mówi Alexi Antolovich, Global Co-Head Real Estate, Macquarie Capital Principal Finance

?Dzięki współpracy z Macquarie rozpoczynamy realizację kolejnego etapu rozwoju naszej firmy. DL Invest Group jest podmiotem skupionym na długoterminowej maksymalizacji wartości aktywów poprzez między innymi proaktywne zarządzanie nieruchomościami i budowę relacji z najemcami. Macquarie był pragmatyczny przez cały proces negocjacji w okresie wzmożonej zmienności na polskich rynkach kapitałowych. Wypracowaliśmy uszyte na miarę naszych wspólnych potrzeb rozwiązanie, które pozwoli nam na dalszy rozwój i umocnienie naszej pozycji na polskim rynku? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Macquarie?s Principal Finance inwestuje środki Macquarie Groups dostarczając rozwiązań na rynkach kapitałowych i dłużnych podmiotom funkcjonującym na obszarach Europy, Ameryki Północnej oraz Australii i Azji.