Podczas zeszłotygodniowej konferencji, zorganizowanej w siedzibie DL Invest Group wraz z Grupa Silesia #KBS, spotkaliśmy się z przedstawicielami władz lokalnych i przedsiębiorcami, aby omówić trendy na rynku oraz wymienić się poglądami dotyczącymi najnowszych rozwiązań biznesowych! ?

? Wydarzenie odbyło się w DL Piano w Katowicach ? obiekcie biurowo-usługowym klasy A należącym do DL Invest Group. Otworzyli je Dominik Leszczyński Prezes Zarządu DL Invest Group i Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, a poprowadzone zostało Adrian Myszor oraz Dariusz Dudek z Grupy Silesia.

? DL Invest Group wspiera i inicjuje wydarzenia wpływające na zrównoważony wzrost gospodarczy regionu i kraju. To niezwykle inspirujące i produktywne spotkanie, pozwoliło na nawiązanie relacji biznesowych, dzięki którym otwieramy horyzonty i rozwijamy potencjał biznesowy nie tylko na Śląsku!

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za udział w wydarzeniu.