Obecne warunki stanowią wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, którzy zmagają się z utrudnionym dostępem do zewnętrznego finansowania rozwoju między innymi ze względu na zaostrzenie wymagań banków, jak i zwiększenie kosztów kapitału dłużnego. Muszą również radzić sobie ze znacząco mniejszymi zyskami na skutek rosnących lawinowo kosztów pracy, mediów, paliw, surowców i szeregu innych niezbędnych do funkcjonowania procesów, towarów oraz usług. Nowe rynkowe uwarunkowania wymagają nierzadko przeprowadzenia restrukturyzacji firmy i modyfikacji oferty rynkowej, a to pociąga za sobą nakłady finansowe. W stosunkowo lepszej pozycji są przedsiębiorcy, którzy posiadają aktywa znacznej wartości możliwe do upłynnienia w krótkim horyzoncie czasowym, jak nieruchomości z równoległym ich długoterminowym wynajmem często zabezpieczone prawem odkupu. To właśnie usługa najmu zwrotnego, która polega na sprzedaży posiadanej i użytkowanej nieruchomości komercyjnej, jak biurowiec, magazyn czy fabryka wyspecjalizowanemu podmiotowi, a następnie dalsze użytkowanie nieruchomości na zasadzie długoterminowego najmu.

Przedsiębiorcy, którzy szukają kapitału w celach inwestycyjnych lub do sfinansowania działalności operacyjnej, a posiadają nieruchomości, mogą skorzystać z usługi tak zwanego ?najmu zwrotnego?. W przypadku tej formy finansowania działalności pozyskiwaniem kapitału zajmuje się wyspecjalizowana w zarządzaniu transakcjami na rynku nieruchomości firma, a przedsiębiorca otrzymuje niezbędny do realizacji jego celów kapitał. Co więcej: przedsiębiorca pozostaje użytkownikiem nieruchomości, z której korzysta na zasadzie długoterminowego wynajmu na atrakcyjnych, ustalanych indywidualnie warunkach. W ten sposób firma uwalnia zamrożony kapitał i powierza nieruchomość w zarządzanie profesjonalnemu podmiotowi, który dba zarówno o niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości, jak i inwestuje w zachowanie lub podniesienie jej standardu. Firma płaci jedynie czynsz za wynajem, który stanowi koszt prowadzenia działalności i jednocześnie pozbywa się takich obciążeń, jak podatek od nieruchomości i koszty jej ubezpieczenia czy też koszty technicznych przeglądów.

?Sprzedaż nieruchomości wyspecjalizowanemu podmiotowi niesie ze sobą szereg korzyści nie tylko finansowych, ale w szczególności powoduje poprawę jakości jego zarządzania podnosząc zarazem jakość jego użytkowania. W przypadku DL Invest Group wszelkie działania realizujemy w oparciu o najwyższe standardy funkcjonowania obiektów. Nasze projekty są certyfikowane w międzynarodowym systemie certyfikacji BREEAM, firma działa zgodnie ze standardami ISO, jak również korzysta ze środków finansowych powiązanych z ekologicznymi parametrami inwestycji? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group, doświadczonego polskiego inwestora i dewelopera, który świadczy usługę najmu zwrotnego. ?W ramach naszej firmy wdrożyliśmy strategię ESG ? DL Green, która zakłada szereg działań realizowanych na rzecz naszych partnerów oraz na rzecz poprawy środowiska wewnętrznego i zewnętrznego naszych nieruchomości. Pracujemy jednocześnie nad optymalizacją kosztów utrzymania nieruchomości w tym zużycia energii w budynkach i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł. To znaczy, że podmiot chcący uwolnić zamrożone w posiadanych przez siebie nieruchomościach środki zyskuje nie tylko kapitał i zmniejsza ilość obowiązków administracyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości, ale także nie ponosi kosztów ich utrzymania, jak również potencjalnie może podnieść standard zajmowanych przestrzeni i zyskać wartość dodaną w postaci licznych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, co wpisuje się w standardy strategii ESG, a te posiada lub w najbliższym czasie posiadać będzie niemal każda duża firma działająca na rynkach krajów rozwiniętych lub rozwijających się? ? podkreśla Dominik Leszczyński.   

Przedmiotem najmu zwrotnego mogą być nieruchomości komercyjne takie jak: biurowce, magazyny, zakłady produkcyjne czy też hotele pracownicze. Co istotne: nieruchomość kupowana jest po cenach rynkowych. Dzięki tej formie transakcji następuje uwolnienie zamrożonych środków, które mogą być przeznaczone przez firmę na inne inwestycje lub działalność operacyjną.