DL Invest Group wprowadza zieloną strategię dla finansowanie realizowanych inwestycji poprzez uruchomienie pierwszego finansowania opartego o ekologiczne parametry inwestycji o wartości docelowej przekraczającej 100 milionów EUR. Finansowanie w całości przeznaczone będzie na rozwój wysokiej jakości nieruchomości w sektorach magazynowym oraz biurowym. Spółka przygotowuje się również do pozyskania refinansowania nieruchomości logistycznych finansowanych linią kredytową w wysokości 72 mln Euro pozyskaną w 2021 roku od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.  

DL Invest Group to dynamicznie rozwijający się inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych na obszarze Polski w sektorach magazynowym, biurowym oraz parków handlowych. Podstawowy model biznesowy spółki zakłada realizację projektów nieruchomościowych, a następni aktywne zarządzanie aktywami w ramach rozbudowywanego portfela firmy celem generowania stałych długoterminowych przychodów z funkcjonujących nieruchomości. Obecnie spółka posiada portfel nieruchomości o wartości ponad 332 mln Euro (stan na koniec 3 kwartału 2021 roku). Firma przewiduje, że na koniec 2024 roku wartość jej portfela nieruchomości wzrośnie do poziomu 734 mln Euro. Prognozowany wzrost zrealizowany zostanie dzięki nieustannie rozbudowywanemu bankowi ziemi. DL Invest Group aktualnie posiada w swoim portfolio grunty o łącznej powierzchni 2 mln mkw., które do końca 2024 roku zostaną zabudowane nieruchomościami o powierzchni 708 000 mkw. Portfel aktualnie istniejących i funkcjonujących nieruchomości jest wynajęty w 97%, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości aktywów.

DL Invest Group obecnie realizuje projekty biurowe w Katowicach i Gliwicach. W śląskiej stolicy, przy Alei Korfantego 138, powstaje biurowiec DL Tower o powierzchni 17 000 mkw., który do użytku zostanie oddany na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku. Budynek jest wynajęty w ponad 80%. Trwają zaawansowane rozmowy w sprawie wynajmu pozostałych powierzchni. W niedługim czasie w Katowicach startuje także budowa kolejnego etapu wielofunkcyjnego projektu zlokalizowanego przy ulicy Wrocławskiej 54 ? DL Piano II. DL Piano, pierwszy etap projektu o łącznej powierzchni 17 000 mkw. do użytku został oddany w połowie 2020 roku i obecnie jest w 100% wynajęty. Trwa również realizacja projektu DL Prime w Gliwicach o łącznej powierzchni 16 000 mkw., którego oddanie do użytku przewidziane jest na koniec 2022 roku. Także i w tym przypadku komercjalizacja obiektu jest na ukończeniu i osiągnęła już poziom ponad 82%. Spółka przygotowuje się także do realizacji kolejnych dwóch biurowców, które staną tuż obok DL Tower i funkcjonującego w tej lokalizacji biurowcaDL Atrium w Katowicach – realizacja przewidziana jest na przestrzeni kolejnych 3 lat.

?Wszystkie nasze nieruchomości biurowe realizowane są zgodnie z przyjętą przez nas strategią polegającą na tworzeniu wielofunkcyjnych projektów o uzupełniających się funkcjach. Dominującej funkcji biurowej towarzyszą rozbudowane funkcje handlowe, usługowe, rekreacyjne czy gastronomiczne, co sprawia, że najemcy naszych powierzchni biurowych większość codziennych spraw mogą załatwić na miejscu, bez konieczności przemieszczania się po mieście, a to oznacza dużą oszczędność czasu? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO i Założyciel DL Invest Group. ?Znaczącą przewagą konkurencyjną naszej firmy jest posiadanie pełnego spektrum kompetencji niezbędnych do realizacji projektów deweloperskich. Samodzielnie, w oparciu o zespół blisko 150 osób przygotowujemy inwestycje, realizujemy je, a następnie nimi zarządzamy dbając o ich wysoką jakość w czasie. Jednocześnie, realizowane przez nas inwestycje posiadają możliwość znaczącej rozbudowy, co najemcom powierzchni komercyjnych umożliwia ekspansję w ramach posiadanego przez nas portfela nieruchomości. Słowem: nasi najemcy rozwijają się razem z nami. Jest to nasz nadrzędny cel: dostarczyć najemcom najwyższej jakości, optymalne środowisko do działania, aby mogli się rozwijać? ? podkreśla Dominik Leszczyński.

?Widać to również w sektorze magazynowym. W minionych latach zrealizowaliśmy szereg nieruchomości dla uznanych firm w tym oddaliśmy do użytku wyspecjalizowane magazyny BTS realizowane dla wymagających najemców będących liderami w swoich branżach. Współpracujemy między innymi z DHL Supply Chain, Still,Gefco, Medivet, Valeo Electronics and Electronics Systems, Hutchinson czy z siecią Stokrotka, dla której realizujemy aktualnie centralny magazyn w podwarszawskim Teresinie o powierzchni 36 000 mkw. Całkowita powierzchnia parku logistycznego w Teresinie, którego realizacja jest etapowana wyniesie około 100 000 mkw.? ? zauważa Dominik Leszczyński.

DL Invest Group stabilnie rozwija się także w sektorze parków handlowych. Portfel 11 nieruchomości z tego sektora na przestrzeni kolejnych kilkunastu miesięcy wzbogaci się o kolejne dwa projekty. Jesienią zeszłego roku cztery parki handlowe z portfela DL Invest Group otrzymały finansowanie z banku BNP Paribas, co potwierdza ich stabilną pozycję rynkową.

?Poszukujemy także aktywnie kolejnych nieruchomości w całym kraju z możliwością wygenerowania wartości dodanej zarówno poprzez ich renowację i repozycjonowanie na rynku oraz długoterminowe trzymanie ich w naszym portfelu, jak również ich ewentualną sprzedaż po uzyskaniu satysfakcjonującej nas oferty? ? zauważa Dominik Leszczyński. ?W 2021 roku sprzedaliśmy nabyte w grudniu 2019 roku centrum handlowe DL City o powierzchni użytkowej 24 000 mkw., zlokalizowane w przygranicznym Zgorzelcu po uprzedniej renowacji i rekomercjalizacji ze zwrotem z inwestycji na poziomie 63%. Wcześniej oddaliśmy do użytku odrestaurowany budynek dawnej, zabytkowej Poczty Głównej w Gliwicach ? DL Vintage Post ? o powierzchni 8 000 mkw., w której mieszczą się obecnie biura oraz powierzchnie usługowe i gastronomiczne. Odrestaurowany, będący pod konserwatorską ochroną budynek dawnej poczty to przykład wysokich kompetencji naszej firmy oraz perła w koronie naszych nieruchomości? ? podkreśla Dominik Leszczyński.

W 2021 roku spółka ogłosiła również zrównoważoną strategię realizacji inwestycji deweloperskich ? DL Green. Zakłada ona między innymi:

  • certyfikację w międzynarodowym systemie ekologicznej certyfikacji BREEAM wszystkich nowych projektów nieruchomościowych realizowanych przez firmę oraz implementację certyfikacji BREEAM In Use dla projektów istniejących (w grudniu 2021 roku certyfikat BREEAM In Use na poziomie Excellent uzyskał katowicki biurowiec firmy ? DL Piano),
  • ponadnormatywne nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin oraz tworzenie naturalnych habitatów na terenie inwestycji oraz na terenach wskazanych przez lokalne organizacje dla owadów i innych zwierząt,
  • implementację zielonych technologii w tym w obszarze miksu energetycznego pokrywającego w znacznej mierze zapotrzebowanie budynków na energię elektryczną. Firma do 2027 roku planuje stać się neutralna energetycznie dzięki rozwijanej inicjatywie: DL Energy opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do zasilania funkcjonujących nieruchomości,
  • współpracę z lokalnymi społecznościami na polu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców i edukacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego.