W dobie pandemii i wywołanego przez nią zagrożenia kryzysem gospodarczym pozycja DL Invest Group ? jak deklaruje spółka ? jest niezachwiana. Inwestor poinformował właśnie o kolejnych podpisanych umowach najmu, co istotne ? podpisanych w ostatnich dniach marca. Grupa prowadzi także aktywne rekrutacje on-line, co na tle narastającej fali zwolnień może być szczególnie istotną wiadomością dla osób poszukujących pracy.   

DL Invest Group, posiada zdywersyfikowany portfel nieruchomości oraz najemców i niski wskaźnik zadłużenia.W swoim portfolio posiada obiekty logistyczne, biurowe i handlowe, które wciąż cieszą się zainteresowaniem potencjalnych najemców. Jak informują przedstawiciele inwestora, żadne z negocjacji nie zostały zawieszone ze względu na pandemię. Wręcz przeciwnie, tylko w marcu, w okresie narastania wszystkich obostrzeń, sfinalizowano 23 nowe umowy najmu dla różnych obiektów.

W DL Shopping Center Knurów po ustaniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa klientów przyjmować będzie w nowym lokalu Pizzeria Da Grasso. Z kolei galeria handlowa DL Shopping Center Zgorzelec wzbogaci swoją ofertę gastronomiczną o naleśnikarnię i kawiarnię. Szczególnym powodem do dumy jest umowa najmu podpisana z Idea Getin Leasing SA. Instytucja finansowa wprowadzi się do DL Center Point Roździeńskiego, gdzie zajmie jeden z lokali w segmencie C.

Warto zaznaczyć , że incydent z zaprószeniem ognia na dachu naszego biurowca przy Roździeńskiego nie miał najmniejszego wpływu na podpisane i negocjowane umowy najmu. Najbardziej dobitnym dowodem jest właśnie umowa z Idea Getin Leasing SA podpisana 26 marca ? deklaruje Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. ? Przykładamy dużą wagę do standardów bezpieczeństwa, które teraz zostały dodatkowo podniesione.

Stan globalnej niepewności i związane z nim obawy najemców odnośnie zawierania umów wieloletnich zaowocowały wprowadzeniem do oferty DL Invest Group nowej formy najmu ? elastycznej powierzchni gabinetowej. Mniejsza powierzchnia, zapewniająca możliwość izolowanej pracy pojedynczych osób oraz możliwość zawarcia umów krótkoterminowych są przykładem tego, jak szybko spółka dostosowała się do rodzących się potrzeb potencjalnych najemców.

Również w zakresie polityki pracowniczej DL Invest Group błyskawicznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Co istotne, nie tylko nie planuje redukcji zatrudnienia, ale prowadzi rekrutacje na nowotworzone stanowiska pracy, zarówno techniczne, jak i administracyjne.

Cały czas monitorujemy sytuację na rynku pracy. Redukcje zatrudnienia to ostateczność, której w tej chwili nie bierzemy pod uwagę. Oczywiście ujęliśmy to zagrożenie w naszej strategii zarządzania kryzysowego, jednak przeciwwagą są rozwiązania, które przyjęliśmy i wdrożyliśmy, a których celem jest co najmniej utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia ? podkreśla Dominik Leszczyński.