Częstochowa to miasto o dużej rozpoznawalności, które coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na biznesowej mapie Śląska i Polski. Rozwój Częstochowy obrazują między innymi dane na temat systematycznie rosnącego rynku pracy, spadku bezrobocia, rozwoju inwestycji związanych ze wsparciem usług dla biznesu, ale także w przemyśle, w tym w branżach automotive i w tradycyjnych dla Częstochowy: przetwórstwa metali i hutnictwa szkła. Trwają również zakrojone na szeroką skalę inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną zarówno lokalną, jak i łączącą Częstochowę z najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi w tej części kraju i Europy to jest: TENT Bałtyk – Adriatyk oraz autostradą A1 przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Strategiczne położenie Częstochowy w centrum kraju, bardzo dobra komunikacja drogowa i kolejowa z największymi polskimi miastami oraz dostęp do dużej ilości osób ? w promieniu kilkudziesięciu minut jazdy samochodem mieszka kilka milionów osób ? to jedne z podstawowych zalet tego rozwijającego się miasta.

Częstochowa, drugie co do wielkości śląskie miasto liczące ponad 215 000 mieszkańców, znajduje się w strategicznej lokalizacji, na skrzyżowaniu wielu szlaków transportowych oraz w bezpośredniej bliskości do międzynarodowego lotniska Katowice – Pyrzowice, do którego dojazd samochodem zajmuje około 40 minut. Na terenie miasta prowadzone są zakrojone na szeroką skalę inwestycje modernizujące układ drogowy, komunikację miejską oraz między innymi zwiększające ilość dróg dla rowerów. ?Częstochowa zrealizowała rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 908 w granicach miasta – ul. Monte Cassino – oraz prowadzi przebudowę drogi DK-46, która stanowi jeden z kluczowych wjazdów z A1 prowadzącą do centrum miasta – ulice Główna, Przejazdowa oraz obejście Św. Barbary. Prowadzona jest również przebudowa na dużą skalę mocno obciążonych miejskich fragmentów DK-91, co obejmuje budowę trzech skrzyżowań bezkolizyjnych – estakad.? ? mówi Piotr Grzybowski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Powstały także trzy zintegrowane węzły przesiadkowe umożliwiające zespolenie wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. Centra przesiadkowe posłużą też rozwojowi i integracji systemu dróg rowerowych, których jest obecnie w mieście około 76 kilometrów. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z naszych priorytetów, ponieważ chcemy wykorzystać fakt, że w zasięgu 90 minut jazdy samochodem od Częstochowy mieszka 8,5 miliona osób. W samym tylko 2020 roku na modernizację układu drogowego przeznaczyliśmy 65 milionów złotych z ogólnej puli 155 milionów złotych zainwestowanych w tym czasie na terenie miasta. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na budowę parku wodnego, remont promenady śródmiejskiej, czy termomodernizację obiektów publicznych ? zaznacza Piotr Grzybowski.  

Częstochowa oferuje dogodne połączenia kolejowe z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w kraju: dojazd do Warszawy pociągiem zajmuje nieco ponad dwie godziny, do Katowic niewiele ponad godzinę, a do Wrocławia niecałe dwie godziny. Kraków i Łódź położone są w odległości zaledwie półtorej godziny jazdy koleją. W bieżącym roku ma również ruszyć budowa nowego Dworca Częstochowa Osobowa w miejscu funkcjonującego obecnie budynku, które zostanie wyburzony. PKP S.A. planuje stworzyć obiekt o zróżnicowanych funkcjach (na terenie nowego dworca znajdą się także przestrzenie przewidziane pod handel i usługi) o nowoczesnej bryle dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykorzystujący nowoczesne technologie w zakresie bezpieczeństwa i ekologii. Inwestycja ta to jeden z kluczowych projektów w ramach Programu Inwestycji Dworcowych 2016-2023, który obejmuje ponad 200 dworców w całej Polsce. Z punktu widzenia miasta oraz potrzeb odwiedzających Częstochowę osób jest to niezwykle istotna inwestycja, która w nowej formie będzie jedną z wizytówek rozwijającego się, nowoczesnego ośrodka miejskiego.

?Lokalizacja predestynuje Częstochowę do rozwoju bazy biurowej przeznaczonej pod usługi wsparcia dla biznesu ? BPO. Argumentami przemawiającymi za rozbudową tego sektora są również placówki edukacyjne mające swoją siedzibę na terenie miasta i dostarczające wykwalifikowanej kadry. Na sześciu częstochowskich uczelniach w tym na politechnice w sumie studiuje blisko 13 000 osób i są to kierunki kształcące pożądanych na rynku pracowników: ponad 1650 osób studiuje na kierunkach inżynieryjno-technicznych, technologie informatyczne studiuje blisko 1000 osób, a ponad 1000 studiuje nauki medyczne. Architektura i budownictwo to kierunki, na których kształci się obecnie ponad 560 osób.? ? podkreśla Anna Tymoshenko, Kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.

?Częstochowski hub biznesowy lata świetności ma zdecydowanie przed sobą. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w tym układu drogowego w mieście, atrakcyjne warunki dla inwestorów chcących zainwestować na terenie miasta, rozbudowana i ciągle rozbudowująca się baza edukacyjna, stały przepływ osób, rosnące inwestycje na terenie częstochowskich lokalizacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy zainwestowali już ponad 1,7 miliarda złotych to tylko niektóre z czynników determinujących wzrost tego ośrodka miejskiego? ? mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w firmie DL Invest Group będącym polskim inwestorem i deweloperem, która na terenie Częstochowy zrealizowała kompleks biurowy DL Jagiellońska 1 o powierzchni użytkowej blisko 9 000 mkw. oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe i handlowe, i zlokalizowany przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta ? ulicy Jagiellońskiej.

?W Częstochowie wraz ze wzrostem poziomu zasobności mieszkańców i rozwojem miasta rośnie także zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie mieszkalne. Najbardziej widoczne są obecnie inwestycje w budownictwo wielorodzinne w dzielnicy Parkitka, poza tym obecnie budynki i osiedla mieszkaniowe w zabudowie szeregowej, apartamentowej, wielorodzinnej powstają też w dzielnicach: Lisiniec, Grabówka, Północ, Podjasnogórska, Stradom, Kiedrzyn, Wyczerpy i Raków. Rozwój nieruchomości mieszkaniowych w najbliższych latach będzie przyspieszał zarówno na terenie miasta Częstochowa, jak również w lokalizacjach ościennych, co możliwe jest także dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg lokalnych, co otwiera na inwestycje zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne szereg terenów położonych nawet w pewnej odległości od miasta? ? podsumowuje Piotr Grzybowski.