Wielofunkcyjne kompleksy, łączące na swoim terenie różnego rodzaju powierzchnie: biurowe, handlowe, mieszkaniowe w tym hotelowe oraz usługowe, idealnie wpasowują się w nowoczesny styl życia. Katowice są jednym z miast prekursorów. Na terenie stolicy Śląska znajduje się wiele poprzemysłowych struktur, nierzadko dobrze zlokalizowanych i skomunikowanych, którym nadanie nowego życia oznacza wprowadzenie nowej jakości do miasta. Projektem obecnie powstającym w tym duchu jest kompleks DL Tower przy Korfantego 138 realizowany przez DL Invest Group. Zlokalizowany jest na terenie dawnych zakładów graficznych i otoczony tradycyjnymi, historycznymi zabudowaniami mieszkaniowymi. Projekt o wielu funkcjach efektywnie wykorzystuje poprzemysłowe powierzchnie, aby dostarczyć użytkownikom autentycznych doświadczeń w oparciu o historię i przyszłość Katowic.

Początek rozwoju miast charakteryzował się ścisłą zabudową. Mieszkańcy mieszkali blisko swoich miejsc pracy. Blisko miejsc zamieszkania mieściły się wszelkie ośrodki kultury i rekreacji, co powodowało rozwój społeczności i budowę więzi spajających zarówno mieszkańców, jak i architekturę. Wraz ze zmieniającymi się technologicznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami miasta ewoluowały, rozbudowując swoją infrastrukturę i powiększając się o kolejne tereny. Wielu mieszkańców musiało zacząć dojeżdżać do pracy z coraz dalszych odległości, co zaczęło pochłaniać dodatkowy czas i środki i niosło ze sobą szereg innych skutków w tym zwiększone zużycie zasobów. Dzisiaj na terenie wielu przemysłowych wcześniej miast znajdują się liczne, niewykorzystywane obszary. Ich doskonała lokalizacja blisko centrum pozwala planować zagospodarowanie zgodne z nowoczesnymi trendami, a jednocześnie stwarza możliwości zagęszczenia miejskiej tkanki i wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, co jest dużą oszczędnością zasobów w porównaniu do projektów powstających na terenach okalających miasta.

?Projekty mixed-use pozwalają zoptymalizować miejską przestrzeń z korzyścią dla mieszkańców miast, ich gości, a także pracowników. Ich architektura i lokalizacja promują także dobre postawy: umożliwiają i zachęcają do ekologicznych form przemieszczania się jak jazda na rowerze, korzystanie z komunikacji miejskiej czy po prostu chodzenie. Tworzą autentyczne, miejskie środowisko dla najemców korzystających z różnych funkcji nieruchomości: biurowych, handlowych czy usługowych. Taki jest nasz projekt DL Tower przy Korfantego 138, który powstaje zgodnie z założeniami przyjętymi przez naszą firmę strategią DL Green przy realizacji projektów mixed-use, które powinny wpisywać się w kontekst miejsca, dostarczać wartości dodanej przez zróżnicowany zestaw funkcji i angażować lokalne społeczności, co w naszym przekonaniu wpływa na rozwój miasta i jest korzystne dla wszystkich jego mieszkańców? ? mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group, która realizuje projekt przy Korfantego 138. Co więcej: na terenie naszego projektu granice pomiędzy poszczególnymi funkcjami nie będą tak oczywiste. Będą się przenikały. Na przykład przestrzenie wspólne są projektowane w taki sposób, aby w każdej chwili można było wyjść ze swojego biura i przeprowadzić spotkanie korzystając z przestrzeni w innych częściach kompleksu, czy też po prostu popracować. Dodatkowo, na terenie kompleksu w budynku DL Atrium oraz DL Tower znajduje się ponad 2000 mkw. powierzchni podzielonej na gabinety wynajmowane w formie biur serwisowanych ? DL Space. Każdy więc może wynająć u nas niewielką przestrzeń biurową pod swoje potrzeby. ?mówi Dominik Leszczyński.

Integralną częścią projektu DL Tower przy Korfantego 138 będą funkcje handlowe, rekreacyjne i gastronomiczne. ?Znajdą się tam również powierzchnie hotelowe i aparthotelowe. Słowem wszystko czego potrzebują mieszkańcy nowoczesnego miasta będzie na wyciągnięcie ręki. W ten sposób chcemy stworzyć społeczność, której integralną częścią będziemy my jako inwestor, nasi najemcy biurowi i handlowi, goście hotelowi oraz mieszkańcy okolicznych dzielnic, a dzięki bardzo dobrej komunikacji miejskiej mieszkańcy nawet całego miasta, którzy szukać będą ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu w interesującej przestrzeni? ? zauważa Dominik Leszczyński.

W ramach katowickiego projektu przy Korfantego 138 funkcjonuje obecnie DL Atrium,  który miesci funkcje biurowe i handlowe. Dobiega końca budowa nowoczesnej wieży biurowej DL Tower, a w niedługim czasie rozpocznie się realizacja kolejnych dwóch budynków z dominującą funkcją biurową i znaczącym udziałem powierzchni usługowych, gastronomicznych, handlowych, hotelowych i rekreacyjnych. Przestrzeń pomiędzy budynkami będzie stanowiła miejsce dla pieszych ? ruch samochodowy w znacznej części odbywać się będzie na poziomach podziemnych. Przewidywany termin zakończenia całego projektu przy Korfantego to 2025 rok.

Szczególnie ważnym aspektem przy realizacji projektów mixed-use jest ograniczenie ruchu samochodowego. ?Wyeliminowanie samochodów z dużej części powierzchni pozwala na zagospodarowanie jej dla celów społecznych i wprowadzenie tam przestrzeni przyjaznych ludziom w tym terenów zielonych, ale także placów i miejsc pod organizację wydarzeń, kawiarnie i restauracje? ? dodaje Dominik Leszczyński. ?Ma to także konkretny wymiar praktyczny. Dla przykładu najemcy tradycyjnie handlowi, aby skutecznie konkurować z rozwijającym się handlem internetowym potrzebują wartości dodanej, a jest nią właśnie unikalne doświadczenie. Można je wykreować za pomocą przyjaznych, atrakcyjnych wspólnych przestrzeni zielonych i rekreacyjnych. To wyróżnik, którego nie można wprost odwzorować w Internecie. Innymi, podobnymi wyróżnikami są sztuka czy wyjątkowej jakości powierzchni hotelowe i biurowe. Miarą sukcesu projektów mixed-use jest udane połączenie kilku części składowych: nawiązania do historii miejsca, dokładnej znajomości potrzeb lokalnych społeczności w tym społeczności biznesowych oraz dostarczenie powierzchni maksymalnie wykorzystujących te możliwości, a jednocześnie elastycznych, co umożliwi dopasowanie ich do ewoluujących potrzeb mieszkańców, pracowników i miasta? ? puentuje Dominik Leszczyński.