Wystartował pilotażowy program wprowadzania uli na tereny inwestycji magazynowo-logistycznych prowadzonych przez DL Invest Group. W pierwszej kolejności 5 uli pojawiło się przy inwestycji DL Invest Park Psary. W kolejnych miesiącach pojawią się następne pasieki przy magazynach oraz na dachach nowych budynków biurowych w tym katowickich DL Piano oraz powstającego przy ulicy Korfantego nowoczesnego biurowca DL Tower, którego oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.   

 „W tym roku ruszamy z pilotażowym programem adopcji pasiek na przestrzeniach logistycznych. Rozpoczynamy od pięciu pasiek, ale ambicje mamy dużo większe. W pierwszym etapie zamierzamy ulokować  czterdzieści rodzin. Po rozroście psarskiej pasieki, planujemy wprowadzić pszczoły do miast na dachy naszych powierzchni biurowych. To podkreśla przede wszystkim odpowiedzialną postawę firmy. Pszczoły w naszym klimacie odgrywają zasadniczą rolę dla wzrostu roślin w tym dla drzew i krzewów owocowych.” – mówi Tomasz Saternus, Project Manager w DL Invest Group, który podjął się nadzoru nad wprowadzaniem uli na tereny inwestycji DL Invest Group. „Mnogość naszych lokalizacji pozwoli na selektywną produkcję różnych gatunków i rodzajów produktów pszczelarskich w zależności od roślinności sąsiadującej z naszymi centrami logistycznymi oraz obiektami biurowymi. Pozwoli to w płynny i ekologiczny sposób wpisać się w lokalny mikroklimat oraz korzystnie wpłynąć na środowisko zewnętrzne naszych budynków. By zapewnić dogodne warunki pracy i rozwoju naszych pszczelich rodzin opiekę nad nimi powierzyliśmy doświadczonemu pszczelarzowi, który będzie dbał o ich dobro” –  podkreśla Tomasz Saternus. 

 „Adopcja pszczelich rodzin to kolejny krok w naszym programie DL Green, którego podstawowymi celami są zapewnienie korzystnego oddziaływania naszych inwestycji na środowisko zewnętrzne. DL Green opiera się na trzech zasadniczych fundamentach: dbałości o środowisko przy planowaniu, budowie i zarządzaniu nieruchomościami stąd między innymi decyzja o ekologicznej certyfikacji naszych nowych projektów, wprowadzanie akcji edukacyjnych dla użytkowników naszych nieruchomości i lokalnych społeczności w kontekście proekologicznych postaw oraz konkretnych działań na terenie naszych projektów w tym wprowadzania pasiek oraz nasadzeń roślin, które mają korzystnie wpływać na lokalne środowisko tworząc habitaty dla licznych gatunków zwierząt” – podkreśla Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.      

 ***

DL Invest Group jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowane portfolio nieruchomości obejmuje trzy segmenty:

  • centra logistyczne,
  • centra biurowe,
  • centra handlowe.

 Starannie wybrane lokalizacje oraz projekty przemyślane w szczegółach pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz wykonawczym przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów jakości stanowią podstawę sukcesu DL Invest Group, której portfolio obejmuje już ponad 2.000.000 mkw. nieruchomości.

Realizowane inwestycje pozostają własnością DL Invest Group, która następnie zarządza projektami w ramach wewnętrznych struktur i aktywów własnych. Siłą DL Invest Group jest budowany przez kilkanaście lat potencjał doświadczenia ponad stuosobowego zespołu wykwalifikowanych specjalistów tworzących rozbudowaną wewnętrzną strukturę Grupy. DL Invest Group ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, począwszy od analizy oraz badania danej lokalizacji poprzez finansowanie, projektowanie, budowę, wynajem aż po efektywne zarządzanie.