Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). To tutaj mieści się siedziba Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie według FDI Business Financial Times. Katowice, stolica Śląska to także jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w CEE. Jest to region o najwyższym poziomie urbanizacji i gęstości zaludnienia w Polsce. Lokalizacja, infrastruktura, a także duża ilość uczelni wyższych i idąca za tym dostępność wykształconej kadry czyni z Katowic i pobliskich miejscowości jeden z najważniejszych ośrodków SSC/BPO na mapie kraju. Podążają za tym inwestycje na rynku nieruchomości i dynamiczny rozwój rynku nowoczesnych powierzchni biurowych. 

„Katowice wyrastają na jedno z najważniejszych centrów BPO /SSC (business process outsourcing / shared services centers) w Polsce. Zatrudnienie w sektorze usług biznesowych na terenie Katowic znalazło 18 600 osób (stan na 2019 rok), co stanowi ponad 6,3% osób zatrudnionych w tym sektorze w kraju. Na terenie Katowic swoje biura otworzyły między innymi: Honeywell, Huawei, Fujitsu Technology Solutions, Keywords Studios oraz Accenture” – mówi Dominik Leszczyński, założyciel i CEO DL Invest Group, katowickiej spółki inwestycyjnej i deweloperskiej działającej na Śląsku w sektorach komercyjnych rynku nieruchomości. „Przewidujemy, że trend ten będzie się utrzymywał  w szczególności podmioty, które do tej pory rozwijały swoje centra usług na rynkach rozwiniętych lub azjatyckich, mogą być szczególnie zainteresowane budową centr usług w miastach regionalnych takich jak Katowice, czy też Gliwice, bliżej ich rodzimych rynków w ponad 4 milionowej aglomeracji zapewniającej nowoczesną powierzchnię biurową oraz wykfalifikowanych specjalistów. To między innymi z myślą o nich rozwijamy kolejne, wysokiej jakości projekty biurowe. Jest to między innymi DL Tower, który na koniec roku dostarczy na katowicki rynek 17 000 mkw. nowoczesnej powierzchni oraz DL Prime, który powstaje w pobliskich Gliwicach, i w którym znajdzie się 19 000 mkw. powierzchni. W tym drugim przypadku naszym głównym najemcą będzie spółka ze wspomnianego sektora BPO / SSC: ista Shared Services, która już wynajęła blisko 8 000 mkw. powierzchni w tym projekcie. DL Prime do użytku zostanie oddany w IV kwartale 2022 roku” – dodaje Dominik Leszczyński.

Transakcje takie, jak powyższa potwierdzają, że zarządzający patrzą na biznes w dłuższej perspektywie i obecna sytuacja epidemiczna nie zmienia ich dalekosiężnych planów dotyczących rozwoju. Potwierdzają to między innymi słowa Jacka Stycznia, Prezesa Zarządu ista Shared Serices Polska: „Nowy budynek daje nam wiele możliwości aranżacyjnych. Wielkość pięter ułatwi nam komunikację, która wpływa na organizację pracy, naszą produktywność oraz optymalizację kosztów. Firma cały czas prowadzi rekrutacje i ciągle się rozwija, również w obecnej, szczególnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że w naszym nowym budynku przywitamy również nowych pracowników.” 

Na elastyczność, ale także specyficzne funkcje obecne w przestrzeniach budynków biurowych zwraca uwagę Mariusz Płaziński, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Regionalny w Securitas Polska, która to firma nowe powierzchnie w katowickim biurowcu DL Piano objęła w październiku minionego roku: „Wybierając biuro na siedzibę naszego oddziału kierowaliśmy się przede wszystkim dobrem naszych pracowników. Korzenie firmy leżą w Szwecji – tam powstał Securitas, jako firma rodzinna – i takie wartości, jak dobro pracownika, budowanie relacji w oparciu o szacunek, kultura i etyka pracy to wartości, na których opiera się funkcjonowanie Securitas. Zależało nam więc na tym, aby nasi pracownicy mogli pracować w komfortowej przestrzeni i aby mogli łatwo i szybko dojechać do pracy samochodem lub komunikacją miejską. Wielkim atutem budynku, w którym mamy siedzibę, jest bogata oferta handlowo-usługowa dostępna na parterze, dzięki której nasi pracownicy mogą zrobić podstawowe zakupy, co jest niezmiernie ważne w obecnej sytuacji, kiedy zaleca się ograniczenia w poruszaniu się po mieście”.

Tak sytuację na rynku powierzchni biurowych w Katowicach ocenia Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research w Cushman & Wakefield:

„Katowice to piąty co do wielkości rynek biurowy w Polsce po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. W ostatnich latach Katowice stały się siedzibą wielu korporacji z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Rozwój tego sektora w mieście był możliwy dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i silnemu potencjałowi akademickiemu. Rok 2020 w Katowicach charakteryzował się wysokim poziomem podaży, która wyniosła ponad 60 000 mkw. i była znacznie większa niż rok wcześniej. Do największych budynków oddanych do użytkowania w ubiegłym roku należą: Face2face A i B o łącznej powierzchni ok. 45 000 mkw., DL Piano, 17 000 mkw. oraz Global Office Park, 4 000 mkw. Na koniec 2020 roku w budowie znajdowało się ok. 220 000 mkw., co oznacza, że podaż w kolejnych 2-3 latach znajdzie się na bardzo wysokim poziomie”. 

Mimo spowolnienia spowodowanego wybuchem pandemii, aktywność na rynku najmu w Katowicach w 2020 roku była relatywnie silna i łączna wielkość wszystkich transakcji najmu osiągnęła blisko 65 000 mkw. Jest to wartość o 24% niższa niż rok wcześniej, ale równocześnie oznacza ponad 30%-owy wzrost w porównaniu do średniorocznej wielkości z ostatnich 5 lat. W Katowicach dominują firmy z branży IT, które w ciągu ostatnich 5 lat wynajęły powierzchnię, która stanowiła ponad 37% łącznej wielkości wszystkich transakcji najmu zawartych na rynku” – podsumowuje Katarzyna Lipka.

„Katowice i Śląsk bardzo dużo zrobiły, aby znaleźć się w obecnej sytuacji, dynamicznie rozwijającego się ośrodka miejskiego i regionu, który przyciąga inwestorów, pracowników i studentów z kraju i zza granicy. Nagradzana Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której od początku jej istnienia 380 firm zainwestowało przeszło 36 miliardów złotych, wyróżnienia dla Katowic między innymi w rankingu fDi Magazine Polish Cities of the Future 2019/2020, w którym Katowice zajęły pierwsze miejsce, a który ocenia atrakcyjność polskich miast dla inwestycji zagranicznych to tylko wybrane zwieńczenia podjętych wcześniej działań” – podsumowuje Dominik Leszczyński. „Miniony rok był dla DL Invest Group rokiem wytężonej pracy. Firma podpisała ponad 50 umów najmu. Do najważniejszych transakcji w tym okresie należą umowy podpisane ze wspomnianą już firmą ista Shared Services Polska (blisko 8 000 mkw., Gliwce, DL Prime), Asseco Business Solutions (Katowice, DL Piano), TTC  (Katowice, DL Piano), Securitas (Katowice, DL Piano) oraz umowy podpisane w ramach nowego konceptu biur serwisowanych DL Space, których łączny metraż w roku 2020 wyniósł ponad 1000 mkw. To potwierdza potencjał śląskiego regionu” – zauważa Dominik Leszczyński.

DL Invest Group raport HQ – pl_eng