Wkrótce otwarcie II etapu DL Invest Park Psary

Kolejny etap inwestycji pod nazwą DL Invest Park Psary zmierza ku końcowi. Inwestor szacuje 60% wykonania prac budowlanych związanych z uruchomieniem hali C2 – drugiego z trzech etapów segmentu C.
Docelowo w ramach DL Invest Park zrealizowane zostanie 320 tys. GLA, plasując inwestycję w czołówce tego typu przedsięwzięć w branży magazynowej.
Wśród najemców kompleksu znajdują się między innymi STILL, Gefco, Media Expert czy Stokrotka.
Otwarcie hali C2 planowane jest na IIQ 2019 roku.