KONTAKT

Biuro główne

DL Invest Group
Adres: ul. Andrzeja Mielęckiego 10, 40-013 Katowice
Telefon: +48 32 253 00 95
E-mail: biuro@dlinvest.pl

Dział komercjalizacji obiektów
Informacje o ofercie DL Invest Group, wolne powierzchnie komercyjne.
Telefon: +48 32 253 00 95; 531 807 070
E-mail: biuro@dlinvest.pl

Dział serwisu i zarządzania obiektami
Zarządzanie istniejącym portfolio nieruchomości, zgłoszenia serwisowe.
Telefon: +48 32 253 00 95 wewn. 23
E-mail: serwis@dlinvest.pl

Relacje inwestorskie
Telefon: +48 32 253 00 95
E-mail: investorrelations@dlinvest.pl

Rekrutacja
Telefon: +48 32 253 00 95
E-mail: hr@dlinvest.pl