Administrator Baz Danych

ZADANIA, KTÓRE NA CIEBIE CZEKAJĄ:

 • Instalacja i administracja bazami danych noSQL i SQL;
 • Wprowadzenie standardów konfiguracyjnych baz danych oraz mechanizmów nadzoru nad właściwą ich implementacją;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i spójności danych;
 • Współpraca z działem architektów w zakresie wdrażania nowych systemów;
 • Analiza i poprawa wydajności, zmiany konfiguracyjne;
 • Uczestniczenie w projektach zawiązanych z bazami danych w tym migracje na nowe platformy;
 • Monitorowanie baz i aplikacji oraz odzyskiwanie po awarii;
 • Administrowanie bieżącym funkcjonowaniem sieci LAN/WAN/ WiFi;
 • Administrowanie i bieżącą obsługę sieci Internet oraz systemu antywirusowego firmy;
 • Administrowanie i bieżącą obsługę infrastruktury teleinformatycznej i informatycznej: komunikacja głosowa, urządzenia mobilne (smartfony, skanery, laptopy, routery, wzmacniacze sygnału itp.);
 • Współpraca z producentami oprogramowania i firmami serwisującymi urządzenia;
 • Zapewnienie obsługi technicznej powierzonych systemów oraz wsparcie użytkowników końcowych;
 • Automatyzacja czynności administracyjnych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie firmy.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Co najmniej roczne doświadczenie w administracji bazami danych;
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi Windows/ Linux;
 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Mile widziana będzie również znajomość skryptowych języków programowania, doświadczenie w administrowaniu bazami danych Oracle, MS SQL oraz w pracy z środowiskami wirtualnymi i chmurowymi.

U NAS OTRZYMASZ:

 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych pomysłów;
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy pomiędzy 8:00 a 11:00 oraz możliwość pracy zdalnej;
 • Kartę Multisport;
 • Narzędzia niezbędne do pracy (telefon, laptop);
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną w Enelmed.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: hr@dlinvest.pl

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10 w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji.”

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości, także innym spółkom z grupy kapitałowej DL Invest Group.

Klauzula informacyjna

Wysyłając do nas aplikację, zgadzasz się na przetwarzanie przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000619983,  NIP 9542746226 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie pytań bądź w przypadku chęci cofnięcia zgody, możesz się z nami skontaktować pod adresem hr@dlinvest.pl

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.